Da li ste znali da postoje nekoliko različitih tipova astme?  Tipovi astme mogu biti različiti i po tegobama, ali jsaznanje o tome koji tip astme imate može vam pomoći da sprečite nastanak simptoma i da preduzmete mnogo efektivnije korake kada dođe do njihovog razvijanja.

Astma može biti prouzrokovana vežbanjem. Na slici, u plavoj opremi, autor sajta Veroljub Zmijanac, na Ljubljanskom maratonu 2010

Alergijska astma

U ovaj tip astme ubraja se oko 60% svih astmatičara. Opstrukcija vazdušnih puteva i tipični simptomi astme su povezani sa alergijama i izazvani su alergenima. Važno je da se identifikuje šta prouzrokuje vašu astmu. Uobičajeni izazivači uključuju: polen, buđ, grinje i životinjsku dlaku.

Nealergijska astma

Jedne trećina svih onih koji boluju od astme imaju nealergijsku astmu. Ovaj tip astme je uzrokovan virusnim infekcijama i drugim iritantima. Primeri onoga što može izazvati nealergijsku astmu su sledeći:

  • Duvanski dim
  • Virusna infekcija
  • Jaki mirisi i sprejevi
  • Druga medicinska stanja

Astma uzrokovana fizičkom aktivnošću

Astma uzrokovana vežbama, ili česće nazivana: vežbom prouzrokovana bronhoopstrukcija je slučaj kada se vaši vazdušni putevi sužavaju i kada se kod vas razvijaju simptomi astme kao posledica vežbanja.

Astma uzrokovana vežbama može pogoršati vašu astmu ili možete imati simptome astme samo kad vežbate. Važno je shvatiti da astma ne nastaje od vežbanja nego da su vežbe samo okidači koji mogu dovesti do razvoja simptoma astme.

Profesionalna astma

Da li ste znali da vaša radna sredina može predstavljati rizični faktor? Poslovi povezani sa izlaganjem prašini i hemikalijama su važni uzrok kod novih slučajeva i kod pogoršanja postojeće astme. Astma može biti rezultat direktne iritacije vaših pluća ili osetljivosti na pojedine supstance.

Astma uzrokovana kašljem

Kašalj može biti pridružen sa ostalim simptomima astme, ali i on sam može prethoditi astmi ili biti njen jedini simptom.Kada je kašalj jedini simptom astme ovo se naziva kašalj varijanta astme (cough variant asthma – CVA)

Lekovima indukovana astma

Mnogi ljudi ne razmišljaju o kontraindikacijama, ali ovo može biti veoma važno za određeni broj ljudi. Za neke astmatičare lekovi protiv bolova mogu biti veoma opasni.

Aspirin i nesteroidni anti-inflamatorni (protiv upalni) lekovi (poznati kao NSAIL, engl. NSAIDs) mogu pogoršati astmu, pa čak biti i fatalni. Ako imate ovaj tip osetljivosti treba da se klonite ibuprofena, naproxena i diklofenaka pošto oni mogu biti okidači astmatičnog napada.

Noćna astma

Ako imate zviždanje, kašalj i nedostatak daha noću , ovi simptomi mogu predstavljati pogoršanje vašeg redovnog stanja ili mogu predstavljati noćnu astmu kao posebni oblik dijagnoze astme. Blizu 75% astmatičara je iskusilo simptome tokom noći kao što su kašalj barem jednom nedeljno. Oko 40% ih iskusi svake večeri.

Astma Rezistentna na Glucocorticoide

Iako su glucocorticoidi jedni od najmoćnijih protivupalnih lekova koji nam stoje na raspolaganju i koji su u normalnoj situaciji vrlo efikasni u lečenju astme, mala grupa pacijenata ne odgovara na ove lekove i oni se obično svrstavaju u „grupu rezistentni na steroide“

Druga stanja koja liče na astmu

Zapmtite: svako otežano disanje ne predstavlja astmu. Neka uobičajena i neuobičajena oboljenja mogu takođe dovesti do otežanog disanja!