Imunomodulatori su nova klasa lekova za astmu koji se koriste kao dodatna terapija kod onih koji imaju tešku perzistentnu astmu sa alergijama i koji pri tome ne reaguju adekvatno na kombinacije inhalatornih steroida i dugodelujućih beta-agonista. Ovaj tip lekova se koristi za dugoročnu kontrolu (ili prevenciju) simptoma astme.

Kako deluju imunomodulatori?

Imunomodulatori su lekovi koji obezbeđuju efekat zvani ušteda na steroidima. To znači da korišćenje imunomodulatora pruža šansu da se uzimaju manje doze steroida. Glavni tip imunomodulatora trenutno dostupan (Xolair) su monoclonal antitela.

Xolair se veže za deo IgE antitela da bi ih sprečio da se ona vežu za receptore na mastocitima i bazofilnim ćelijama. IgE, mastociti i bazofilne ćelije su svi skupa uključemi u proces zapaljenja disajnih puteva. Zato njihovim blokiranjem da ne deluju skupa utiče na smanjenje zapaljenja disajnih puteva, alergija i simptoma astme.

Efekti imunomodulatora

Korišćenje imunomodulatora zajedno sa inhalatornim steroidima kod ljudi sa teškom perzistentnom i alergijskom astmom dovodi do značajnog poboljšanja u funkcionisanju disajnih puteva i pluća. Kao rezultat imamo manje upalnih procesa i ređe astmatične napade.U nekim slučajevima doza stzeroida može biti smanjena – za oko 25% po istraživanjima – i a dalje daje pozitivne efekte

Primeri

Trenutno je samo jedan oblik imunomodulatora dozvoljen u lečenju astme iako je nekoliko drugih oblika istraživano. Termin „imunomodulator” se kristi da oskudno opiše lekove koji obezbeđuju dugoročnu kontrolu astme i smanjenu upotrebu steroida. Danas se Xolair jedini dostupni imunomodulator.

Stručnjaci su takođe proučavali imunomodulatorski efekat antibiotika i nekih drugih lekova ali se za sada nisu pokazali kao značajni. Iako su neki od njih obećavali na početku, svi su nosili sa sobom rizik toksičnosti. Zaključak je, da bilo koja korist od ovih lekova ne može pretegnuti njihov rizik. Stoga, sem Xolaira, smernice za lečenje astme ne preporučuju korišćenje ni jednog drugog eksperimentalnog imunomodulatora.

Komparacija sa inhalatornim steroidima

Imunomodulatori u većini slučajeva nisu zamena za inhalatorne steroide. Oni se samo preporučuju kod teške perzistentne astme. Inhalatorni steroidi se mogu koristiti kod astme različite težine, kao i kod astme uzrokovane fizičkom aktivnošću. Bilo kako bilo, upotreba svih steroida nosi određeni nivo rizika i neželjene efekte. Čak, neće ni svi podnositi steroide dobro. Stoga, se imunomodulatori mogu dati u kombinaciji sa inhalatornim steroidima. Oni mogu u nekim slučajevima omogućiti smanjivanje doze steroida što može biti od pomoći u smanjivanju rizika od neželjenih efekata.

Druge važne činjenice

Xolair nosi određeni nivo rizika, iako u mnogim slučajevima koristi od njega prevazilaze rizik. To je uvek individualna odluka,od slučaja do slučaja, doneta kao rezultat dogovora Vas i Vašeg doktora.

Xolair nosi „crnu kutiju upozorenja (black box warning)” američke FDA. Zahteva da se upozorenje daje prilikom prepisivanja leka i u upustvu koje koje dolazi sa njim. Ovo upozorenje znači da Xolair nosi izvestan rizik za Vas i Vaše zdravlje.

Treba istaći da su se štetne reakcije pojavile kod veoma malog broja ljudi koji su uzimali Xolair. Ipak, pošto su ove reakcije ozbiljne ne mogu se zanemariti. Ako VI i Vaš doktor odlučite da jeXolair pravi izbor za Vas, onda je veoma važno da znate da prepoznate simptome anafilaksije, kao koje akcije bi trebalo preduzeti da bi se sprečile ozbiljne posledice ili smrt.

Zaključak

Inhalatornim steroidimi predstavljaju ozbiljnu priliku da se poboljša kvalitet života ljudi sa teškom perzistentnom astmom koji nisu uspeli da postignu adrkvatnu kontrolu a stme drugim metodama. Odluka da li da ih upotrebite mora se razmotriti uzimajući u obzir rizik naspram koristi. Ako je ovo lek o kojem želite da steknete saznanja, budite sigurni da će Vam trebati vremena da sveobuhvatno prodiskutujete sa svojim doktorom, kako bi doneli odluku koja je zasnovana na velikom broju informacija.

Astma.rs se srdačno zavhaljuje gospođi Maji Lazović na ovom prevodu!

Izvor: “Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma.” NHLBI Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Asthma. 28 Aug 2007. National Heart Lung and Blood Institute. 18 Dec. 2007 link