Dr Sanja Šarac, rođena 31.03..1974. godine u image1Užicu, Republika Srbija.Diplomirala na medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine.Specijalizaciju iz pneumofiziologije završila u VMA. Specijalistički ispit položila 2009. godine. Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu upisala 2010. godine. Završila treću godinu i položila usmeni doktorski ispit ocenom 10.Asistent je na Medicinskom fakultetu VMA za predmet interna medicina.

Objavila je više naučnih i stručnih radova u stranim i domaćim časopisima i međunarodnim kongresima.


tamara cvetkovicDr Tamara Cvetković, rođena 10.07.1988. u Sokobanji, Republika Srbija. Diplomirala na medicinskom fakultetu u Nišu 2013. godine. Radila kao doktor opšte medicine do 2013. godine a sada radi na odeljenju pulmologije u specijalnoj bolnici za nespecifične plućne bolesti u Sokobanji.


Prim. dr Dušica Jarić, rođena 26.12. 1964. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1991 sa prosečnom ocenom 9,67. dusica-jaricSpecijalistički ispit iz pneumftiziologije položila sa odličnom ocenom 1997 god. Od 1994-2005 zaposlena u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. U okviru poslediplomskih studija 1994/5 slušala nastavu iz kliničke imunologije i alergelogije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu: „Prednost primene bronhospazmolitika intermitentnim pozitivnim pritiskom u lečenju akutnih pogoršanja astme“ odbranila 2002 godine.
Član je Evrospskog respiratornog udruženja „Gold member since 2001” koje joj je dodelilo nagradu za rad iz oblasti hronične opstruktivne bolesti pluća „ERS COPD Local Award 2001 Yugoslavia“, a 2004 i 2005 godine bila sponzorisana od strane ERS : 2004 god „Noninvasive positive pressure ventilation state-of-art“ u Pizi i 2005 godine „Basics in Asthma“ u Oslu. Tokom 2003 god na usavršavanju u USA kao stipendista Američke asocijacije za respiratornu negu /AARC International Fellow 2003/
Od 2005 godine osniva privatnu lekarsku ordinaciju sa savetovalištem za astmu i alergisjke bolesti disajnih puteva.

ugljesa-grgurevicDr Uglješa Grgurević,  rođen 01.10.1974 godine. specijalista je otorinolaringologije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine. Ima specijlaizaciju iz otorinoilaringologije 2011. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Učesnik je više međunarodnih i domaćih kurseva i kongresa iz oblasti otorinolaringologije.
Usavršavao se na univerzitetskoj bolnici u Cirihu ,Švajcarska: Kurs disekcije temporalne kosti Univerzitetska bolnica u Bazelu,Švajcarska, Mikrohirurgija srednjeg uva, Klinika za ORL Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Interseovanja: Hirurgija uva, grla i nosa, Otohirurgija, FESS funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa, pedijatrijska ORL hirurgija.

vesna_bosnjak_petrovicProf. dr Vesna Bošnjak-Petrović, osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je diplomirala 1966. godine. Specijalista je interne medicine,  magistrilala je iz pulmologije a kasnije

osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je diplomirala 1966. godine. Specijalista je interne medicine,  magistrilala je iz pulmologije a kasnije


 [cforms name=”Kontakt”]