Odličnu ideju i dobar primer kako treba raditi sam video kod organizacije “Astma i sport” iz Slovenije! Sličnu ideju imam i ja, koja mi je još od početka u zamisli. U pitanju je formalan pristup i sistematizacija sporstkih i fizičkih aktivnosti za decu sa astmom.

Ključ priče sa Astma.rs je baš u tome. Da se roditeljima prenese poruke o važnosti sporta, a nastavak ove priče bi bio i da se otvori i mogućnost da deca treniraju sportove koji bi bili prilagođeni njihovim potrebma.

Trenutno sam u kontaktu sa jednim mladim doktorom iz Slovenije – Milanom Hostom, koji mi je opet vratio entuzijazam da možemo učiniti nešto više sa ovim sajtom. Nažalost, do sada, niti jedan doktor ili neko sa uticajem iz oblasti zdravlja mi se nije javio, izuzev sjajne naše  doktorke Jarić (i na njenu nagodbu doktorke Dukić).

Opšti i posebni blagodeti važbanja kod deca sa astmom

(preuzeto sa http://asthmasport.com/)

  • razvoj disajne i kardiovaskularne funkcionalne sposobnosti
  • razvoj respiratorne moći i pomoćne disajne muskulature
  • aktivan pristup u lečenju bolesti (kinesiotherapы – terapija pokretom, sport)
  • smanjenje učestalosti pogoršanja bolesti (manje odsustvo iz škole),
  • povećanje sposobnosti izlaganju naporu
  • povećanje kapaciteta i efikasnosti imunog sistema
  • smanjenje kilaže
  • smanjenje stresa
  • poboljšanje samopoštovanja i ukupnog kvaliteta života