Simptomi astme: Šta treba da znate

By Pat Bass, About.com Guide

Važno je da razumete simptome astme. Ako prepoznate blage simptome, možete biti u stanju da sprečite astmatični napad. Neprepoznavanje ozbiljnijih simptoma može odložiti hitne mere i dovesti vas u rizik bolničkog lečenja ili čak životno ugrožavajućeg astmatičnog napada.

Prepoznajte rane znake da vaša astma nije pod dobrom kontrolom

Pre nego što iskusite klasične simptome astme, možete primetiti brojne promene na osnovu kojih možete da zaključite da se vaša astma pogoršava. Ovi rani znaci upozorenja uključuju:

 • Intenziviranje noćnog kašlja
 • Kašalj ili vizing tokom fizičke aktvinosti
 • Umaranje pri aktivnostima koje inače lako obavljate
 • Pad  vršnog ekspiratornog protoka (PEFR)
 • Nemiran san ili se budite umorni
 • Pogoršanje alergijiskih simptoma kao što su uporno curenje nosa, tamni krugovi ispod vaših očiju ili svrab, upaljena koža

Shvatajući da ovi simptomi mogu biti povezani sa pogoršavanjem astme, možete biti u stanju da sprečite ozbiljnije simptome. Proverite plan za kontrolu astme koji ste napravili sa svojim doktorom da bi videli koje akcije treba da preduzmete.

Klasični znaci i simptomi pogoršavanja astme

Kako se astma pogoršava, vazdušni putevi se sužavaju, postaju upaljeni i pune se mukusom. Pacijenti mogu da osete sledeće simptome:

 • Stezanje u grudima
 • Hronični kašalj
 • Nedostatak daha
 • Vizing

Ako se ovi rani simptomi ne prepoznaju i ne tretiraju, možete početi da osećate ostale uobičajene simptome astme. Kako se vaši simptomi pogoršavaju i vazdušni putevi sužavaju, primetićete povećanje poteškoća da završite svoje normalne aktivnosti. Takođe možete da: 

 • Čujete svoj vizing
 • Imate uporan kašalj koji ne prestaje (danju ili noću)
 • Imate problema da zaspite i nemate dobar noćni odmor
 • Vaš PEFR (vršni ekspiratorni protok) je u žutoj zoni
 • Osećate manje olakšanja od vaših lekova za “brzo ublažavanje tegoba”

Morate da preduzmete korake zasnovane na vašem planu za astmu. Ako ti koraci ne dovedu do poboljšanja vaših simptoma morate posetiti ili u najmanju ruku razgovarati sa svojim doktorom o sledećim odgovarajućim koracima.

 

Znaci mogućeg hitnog stanja

Ako vaši simptomi astme postanu još ozbiljniji, verovatno da nećete biti u stanju da obavite vaše redovne aktivnosti. U ovoj fazi morate da sledite uputstva opisana u „crvenoj zoni“ vašeg akcionog plana za astmu i potražite odgovarajuću lekarsku pomoć jer ovi simptomi astme mogu predstavljati potencijalno životno ugrožavajuću astmu.

Simptomi astme koji ukazuju na hitno stanje uključuju:

 • Ozbiljan vizing i pri udisaju i izdisaju
 • Veoma ubrzano disanje
 • Ostajanje bez daha tokom razgovora ili otežan govor
 • Osećaj predstojećeg kolapsa ili panika
 • Obilno znojenje
 • Nemogućnost izvođenja  PEFR
 • Promena boje vrhova prstiju

Približno je podjednake važnosti ne samo poznavati simptome astme već i znati šta pokreće simptome, što je od ključne važnosti za izbegavanje pogoršanja stanja vaše astme.

Izvori:

American Academy of Allergy Asthma & Immunology. Consumer Information Sheet. Accessed: January 1, 2008. Is Your Asthma Allergic?

National Heart, Lung, and Blood Institute. Accessed: January 1, 2008. Expert Panel Report 3 (EPR3): Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma

Asthma. In Chest Medicine: Essentials Of Pulmonary And Critical Care Medicine. Editors: Ronald B. George, Richard W. Light, Richard A. Matthay, Michael A. Matthay. May 2005, 5th edition.

Centers for Disease Control and Prevention. Consumer Information. Accessed: January 1, 2008. Asthma: General Information