Preporuka je da pacijenti oboleli od astme i hronične opstruktivne bolesti pluća ujutru i uveče prate ekspiratorni, izdisajni vršni protok PEF kao ključni parametar za kontrolu bolesti. Za pulmologe merenje PEF-a ima isti značaj koji za kardiologe ima merenje krvnog pritiska kod pacijenata sa dijagnozom hipertenzije.
Izdisajni vršni protok je najjednostavniji test kojim možete pratiti vašu bolest, astmu ili hroničnu opstruktivnu bolest pluća.

Smart Pek Flow je jednostavan i prenosiv merač protoka izdahnutog vazduha koji se povezuje na mobilni telefon i koristi se u kućnim uslovima.

Smart Peak Flow je uređaj poslednje generacije koji meri PEF i slikovito ukazuje na ograničenja i opstrukcije u disajnim putevima.

Možete videti pad vršnog protoka slikovito prikazan u odnosu na vaš najbolji rezultat što vam sugeriše da dolazi do promena i da trebate preduzeti adekvatne korake.

Takođe možete pratiti efikasnost terapije koju koristite merenjem PEF-a pre i nakon uzimanja terapije. Poređenjem ove dve vrednosti možete videti kako reagujete na terapiju i koliko je terapija efikasna.

Zone (crvena, žuta i zelena) omogućavaju vam lak terapijski odgovor na osnovu vašeg akcionog plana

Pacijent izmerene vrednosti PEF-a u formi izveštaja za taj dan ili poslednjih 30 ili 90 dana može poslati svom

Aplikacija omogućava praćenje stanja vaše astme

lekaru ili podesiti telefon da on to radi automatski. U izveštaju se vidi izmerena vrednost PEF-a, dinamika uzimanja prepisane terapije, tegobe i zabeleške koje pacijent sam unosi za svaki dan izabranog perioda što lekaru može pomoći u savetovanju pacijenta koje akcije da preduzme.

Jednostavno, Smart Peak Flow vam pomaže da na vreme i lako prepoznate promene pre razvoja simptoma,  da promenite režim lečenja i adekvatno reagujete kako bi sprečili pogoršanje stanja.

Kontrolišite vašu astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća najsavremenijom tehnologijom.

Više informacija možete naći na sajtu BORF