Prvi edukativni seminar u okviru programa kontrole astme “ Ponovo u školi”, bio  je zakazan danas (sreda, 9. septembar 2009) sa početkom u 19 časova, u Osnovnoj Školi „Sonja Marinković“ u ulici Puškinova 28 u Novom Sadu.

Seminar za roditelje bez roditelja

roditelji i astmaSeminar je bio namenjen prvenstveno roditeljima, sa ciljem edukacije roditelja čija deca imaju astmu. Seminar je zamišljen tako da se roditelji informišu  o mogućnostima prevencije uobičajnih pogoršanja simptoma astme kod dece koja se u septembru vraćaju u đačke klupe.

Izvanredna Prof. Dr Slobodanka Petrović, sa Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine svojim volonterskim radom u saradnji sa Merck, Sharp and Dohme (MSD) spremna je da pomgne roditeljima čija deca boluju od astme, da im odgovori na brojna pitanja vezana za astmu. Astma je inače najčešće plućno obolenje u dece.

Studije su pokazale da su deca imala napade astme na početku svake školeske godine i da je više dece uzrasta od 5 do 15 godina hospitalizovano zbog napada astme tokom septembra nego u bilo koje drugo doba godine.

Pripremljeno je odlično i vrlo korisno predavanje

Napravljeni su i odlični flajeri , ustvari mala brošurica “Deca i astma” u kojoj su odgovori na sva značajna pitanja za razgovor roditelja sa lekarima tokom redovnih poseta na početku školske godine

  • šta su okidači za astmu u školi
  • faktori rizika za astmu
  • ponovljeni napadi astme
  • učestalost simptoma
  • važnost svakodnevne terapije za kontrolu astme

Bez posete roditelja

Seminaru su prisustvovali  predavač Prof. Dr. Slobodanka Petrović, predstavnici  MSD-a, snimatelj i reporter TV MOST, jedan novinar, direkror škole i ja. SEMINARU NIJE PRISUSTVOVAO NI JEDAN JEDINI RODITELJ!

Šta je razlog ovako lošem odzivu, odnosno neodzivu roditelja, kojima je seminar i bio namenjen?

Da li naši roditelji znaju sve o astmi pa im edukativni seminari nisu potrebni?  Ili u novosadskim osnovnim  i srednjim školama nema dece sa astmom? Da li to znači da sva naša deca imaju dobro kontrolisanu astmu, pa nije potrebno da se roditelji dodatno edukuju?

Volela bih da su odgovori na ova pitanja potvrdnii, ali nažalost nije tako.

O lečenju astme

Tri značajne stavke u lečenju astme su:

  • Prepoznajte
  • Prodiskutujte
  • Pobedite

O svemu ovome smo na sajtu mnogo pisali, ali po pitanjima koja roditelji i dalje postavljaju Dr. Dušici Jarić mogu da zaključim da mnogi roditelji ipak nisu dovoljno edukovani i da često ne prepoznaju simptome kod svoje dece.  Ili još uvek beže od dijagnoze astme kod svog deteta?

Lično sam obavestila desetak roditelja o danjašnjem seminaru, ali ni jedan nije došao na predavanje. Zašto?

Još jedna stvar koja me je pogodila je ta što  ni jedan učitelj, nastavnik, razredni starešina, školski psiholog nije prisustvovao seminaru.

Moram da vam prenesem i jedan za mene veoma potresan podatak da je ove godine na EXIT-u jedan dečak iz Novog Sada izgubio život zbog nekontrolisane astme.

Naš zajednički volonterski rad ima za cilj da se ovako nešto nikada ne dogodi!

Moram i da kažem da su učesnici seminara pohvalili naš sajt (i naš volonterski rad) kao oličan sajt o astmi.