Prenosim vam jedno istraživanje bolesne dece u Nišu. Kao što vidite iz zaključaka, od astme u dečijem uzrastu oboljevaju češće dečaci i to deca čiji su roditelji pušači.

nis astmaUVOD: Porast učestalosti astme u dečjem uzrastu treba povezati sa porastom pušenja. Pušenja koje uvek oštećuje pušače , ali i sve u njegovoj okolini (pasivno pušenje).

CILJ: Nas cilj je da kod dece školskog uzrasta u Nišu koja boluju od astme odredimo učestalost po polu i obliku astme,da u porodicama obolele dece utvrdimo učestalost pušenja, procenat senzibilizacije obolele dece na duvan kao i da ustanovimo njihov pojedinačan uticaj na težinu astme.

MATERIJALI I METODI RADA: Ispitanici u radu potiču iz Pulmološkog savetovališta Školskog dispanzera Doma zdravlja u Nišu. Istraživanjem su obuhvaćena ukupno 206 deteta školskog uzrasta (od 7 do 18 godina) . kod kojh je postavljena dijagnoza astme prema Jugoslovenskim smernicama za dijagnostikovanje i lečenje astme u dečjem uzrastu Beograd 2000.Deca su podeljena po polu,obliku astme (intermitentna i perzistentna) ,određen je broj dece senzibilisane na duvan i istraženo je pušenje (uopšte, jednog ili oba) roditelja u porodicama dece. Poredili smo pušenje u porodici sa oblikom astme i napravili komparaciju dece senzibilisane na duvan sa pušenjem roditelja i razlicitim oblicima astme posebno.

REZULTATI: Ispitanike je činilp 85(41.26%) devojčica i 121(58.74%) dečaka što pokazuje da je učestalost astme u školskom uzrastu u Nišu veća kod dečaka za (17,76%). Perzistentni oblik astme ima (74,76%) ispitane dece. Kod 71,84% ima pušaća u kući (samo otac,samo majka ili oba roditelja) dok je udeo porodica bez duvanskog dima 28,16%. U intermitentnom obliku astme broj porodica u kojima neko puši je veći svuda u poredjenju sa perzistentnim oblikom. Senzibilizacija na duvan je nadjena u ( 22,33%). U ( 84,78%) porodica dece senzibilisane na duvan neko puši, a od njih ( 86,96%) ima perzistentni oblik astme.

ZAKLJUČAK:

  1. Kod ispitane školske dece iz Niša astma je učestalija kod dečaka za 1/3 u odnosu na devojčice.
  2. Najčešći oblik je perzistentna astma od koje boluje 3/5 ispitane dece ovog uzrasta.
  3. Više od 2/3 ispitane dece je bilo izlozeno pasivnom pušenju i to najčešće oba roditelja.
  4. Ispitana deca školskog uzrasta u Nišu senzibilisana su na duvan u ( 22,33%).
  5. Postoji direktna korelacija izmedju senzibilizacije na duvan i izloženosti pasivnom pušenju.
  6. Deca senzibilisana na duvan pokazuju teže oblike astme , posebno su osetljiviji dečaci.
Autori istraživanja su:
Kostić Z., Marković B. , Đorđević M., Živić G. ,Nikolić M.
Dom zdravlja Niš, Institut za zaštitu zdravlja Niš