Pobedi je! Živi aktivno!

Astma oduzima dah

Astma oduzima dah

Trave leče većinu bolesti, a lečenje travama je jeftiniji i delotovrniji način od metoda tradicionalne medicine kažu mnogi medicinski straučnjaci. Problem je što na planeti postoji više od 300 000 biljnih vrsta i što čovek malo zna o tome koje trave su melem za koju bolest; čak ni najiskusniji travari ne poznaju više od 1000 […]

Sezona alergija

Sezona alergija

Proverite i uvek imajte pri sebi i kalendar polena. Za polen dnevnik i detaljnije izveštaje posetite sajt nspolen. Oko 30 odsto dece i 20 odsto odraslih ima problema sa alergijama. Alergolozi savetuju da alergične osobe ne izlaze napolje u ranim prepodnevnim satima. U Srbiji sezona respitratornih alergija počinje od sredine februara, a traje do kraja […]

Klasifikacija HOBP-a

hobp-emfizem

Dijagnoza ove hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) treba da se potvrdi spirometrijom. Spirometrija je jednostavan test kojim se meri količina vazduha koju bolesnik može da izduva – forsirani vitalni kapacitet (FVC) i vreme koje je potrebno za to FEV1 – forsirani ekspirijumski volumen u prvoj sekundi. Izračunava se odnos FEV1/FVC. Spirometrijski rezultati se izražavaju kao procenti […]

Akutni napadi kod deteta sa astmom

Akutni napadi kod deteta sa astmom

Nadam se da ste bili zdravo tokom Uskrsa i da ste lepo proveli vreme sa dragim osobama. Nastavljamo sa vašim pitanjima i odgovorima dorktorke Dušice Jarić. Cilj nam je da što više učimo o bolesti na našim, ali i na primerima drugih ljudi. Zato je veoma bitno da pitanja postavljate sa što više detalja o […]