Položaj, klima, saobraćajne veze

Sijarinska Banja se nalazi na jugu Srbije. Udaljena je 330 km od Beograda, 90 km od Niša, 50 km od Leskovca. Smeštena je na obalama reke Jablanice, u podnožju planine Goljak, na nadmorskoj visini od 250 metara. Banja je okružena brdima sa gustom hrastovom i bukovom šumom, koja pokriva 50 km2 okoline, pa je zaštićena od vetrova, a pojava magle nije zabeležena.

Povoljna klima netaknuta priroda, lovni potencijal, spomenici kulture, i nadasve brojni lekoviti izvori, su kvaliteti koji Sijarinsku Banju čine odvajkada privlačnom.

U neposrednoj blizini se nalaze ostaci Caričinog grada. Po svemu sudeći, to je Justiniana Prima, carski grad Justiniana, iz ranovizantijskog perioda, kada je sagrađena i crkva u Sijarinskoj Banji.. Prirodni lekoviti faktori. Zdrava životna sredina i zdrava hrana su posebne karakteristike Banje (u prečniku od 100 km nema ni jednog dimnjaka), a najveći potencijal su mineralni izvori, kojih je 18, na dužini od 800 metara, Svi različitog fizičko-hemijskog sastava vode i temperature. Banja ima izvore sumporovito-gvožđevito-radioaktivne i ugljeno kisele vode. Mineralne vode su različitih temperatura od 32 do 72 oC. Postoji takodje i cuveno radioaktivno-sumporovito blato.

sijarinska-banja

U Banji postoji gejzir vrele vode čiji vodotisak dostiže visinu od 8 m (jedinstven je bio na teritoriji koja obuhvata staru Jugoslaviju). Takođe postoji i povremeni gejzir koji eruptira na svakih 10 minuta.

Medicinske indikacije

Hronične nespecifične bolesti respiratornog trakta
bronhijalna astma bez znakova plućne hipertenzije
hronični bronhitis
– farangiti
– laringiti
– traheiti

Bolesti lokomotornog aparata
– stanja posle reumatske groznice
– hronični inflatorni reumatizam
– Bentresevljeva bolest – početni stadijum
– artroze
– spondiloze
– ekstratikularni reumatizam
– posledice traume i ratnih razaranja

Bolesti gastrointestinalnog trakta
– hronični gastriti i duodeniti
– stanje posle resekcije želudca zbog uklusne bolesti
– funkcione bolesti želudca i creva
– ulkusna bolest želudca i duodenuma u fazi mirovanja bez znakova komplikacija

Bolesti bubrega i mokraćnih kanala
– mikrolitijaza
– litijaza gde postoji spontana eliminacija kamena
– stanje posle hiruškog odstranjenja kamena
– kalkuloza bubrega gde je kontraindikovana operacija

Bolesti hepatobiljarnog trakta i pankreasa
– hronični pankreatiti bez sklonosti sa čestim pogoršanjima
– hronični hepatiti i početni stadijum hipertonične ciroze jetre
– bilijarna diskonezija
– stanje posle hirurškog ostranjenja kalkulusa iz žučne kese
– rekovalescencija posle infektivnog hanatita

Ginekološka oboljenja
– zapaljivi procesi nespecifične prirode u smirenom stanju (adneksitis CHR, parametritis CHR)
– izvesni oblici steriliteta u prvom redu zapaljivog i endokrinog porekla

Neurološka oboljenja
– neuralgije
– polineuriti

Izlaganjem raspršenim kapljicama vode velikog gejzira leče se:
– razni oblici neuroza
– stanje lakše psihičke i fizičke iscrpljenosti
– bolesti metabolizma
– lakši oblici diabetes Mellitus-a
– urična dijateza izvan perioda pogoršanja