“Astma je bolest. I to neizlečiva. Ali to je samo glupa definicija u udžbeniku naučne medicine”, piše na prvom domaćem sajtu koji pruža podršku ljudima koji boluju od astme – www.astma.rs

„Astma. Pobedi je!“ je prvi sajt na srpskom internetu posvećen obolelima od astme i njima bliskim ljudima koji se bore sa ovom bolešću. Sajt pruža brojne informacije o astmi i lečenju, a predlaže sport kao jedan od najboljih načina za kontrolu bolesti. Projekat poseduje i ličnu notu, jer je autor i sam astmatičar, koji se priprema za 22. Beogradski Maraton.

“Astma je bolest. I to neizlečiva. Ali to je samo glupa definicija u udžbeniku naučne medicine”, piše na sajtu koji pruža podršku ljudima koji boluju od astme i roditeljima bolesne dece. Osnovna ideja je da se na sajtu susretnu ljudi pogođeni astmom, studenti medicine ilekari, i razmenom znanja i iskustava doprinesu boljem razumevanju ove bolesti.

Želja autora je da, na ličnom primeru, ukaže na važnost sporta u kontroli ove bolesti, kao i da motiviše ljude na zdrav pristup životu. On na sajtu vodi i dnevnik svojih sportskih aktivnosti i izazova sa kojima se suočava.

Na sajtu se nalaze i i članci o terapijama, ishrani, sportu i medicinskim dostignućima, a tu je i forum za pitanja i podršku.

„Astma. Pobedi je!“ je sajt koji omogućava posetiocima da bolje upoznaju ovu bolest, podele lična iskustva, i sa više snage pristupaju životu sa astmom.