Astma.rs ne prodaje proizvode, nije ustanova za lečenje ili apotekarska ustanova. Ne umemo da vas online lečimo i ne prodajemo lekove i druge preparate. Mi smo informativan neprofitni portal za sve ljude koji se suočavaju sa astmom.

dr Petar Vesović
Urednik sajta
petar.vesovic@gmail.com