Postoji veliki broj testova kojima lekari specijalisti postavljaju dijagnozu astme.

Da bi se postavila dijagnoza astme potrebno je uraditi određene testove, uzeti anamnestičke podatke, obaviti fizikalni pregled, RTG pluća pa tek odna postaviti pravu dijagnozu.

Dijagnistička ispitivanja

 1. spirometrija
 2. ispitivanje kompletne plućne funkcije (telesna pletizmografija)
 3. bronhoprovokativni test
 4. alergo testovi
 5. RTG pluća
 6. puls oximetar
 7. gasne analize

Šta treba da znate o testovima za astmu?

Prilikom postavljanja dijagnoze ili u toku same terapije astme, morate se podgrgnuti različitim testovima. Neki testovi  se moraju raditi često a neke možda nećete morati uopšte da radite. Neke od testova možete da radite i kod kuće, dok neki testovi zahtevaju odlazak u specilalistčke ustanove za Plućne bolesti (Dom zdravlja, Dispanzer, Poliklinika ili Instututi za plućne bolesti) ili čak i saradnju više lekara specijalista.

Peak Flow metar – Merač vršnog protoka

Peak flow metar ili merač vršnog protoka je najjednostavnoji test kojim možete pratiti vašu astmu i treba da bude sastvani deo vašeg akcionog plana o kontroli astme.  To je jednostavan i jeftin uređaj koji se koristi u kućnim uslovima. Peak Flow metar meri koliko brzo možete da izbacite vazduh iz vaših pluća.

Zašto je značajna upotreba Peak Flow metra?

Peak flow metar je tako obeležen da možete koliko vazduha možete  izduvati iz pluća. Što je astma pod boljom kontrolom to će te više vazduha izduvati iz pluća.

Kada se koristi Peak flow metar ili merač vršnog protoka?

Iako nije podesan za postavljenje dijagnoze astme, merač vršnog protoka je veoma korista u praćenju astme. Možete viditi pad vršnog protoka u odnosu na vaš najbolji rezultat, pre razvoja značajnih simptoma. Ovo će vam omogućiti da promenite režim lečenja zasnovan na planu zaštite od asmatičog napada.

Šta treba da uradim?

Važno je da pronađete svoj lični rekord (najbolji rezultat) vršnog protoka. Kako biste ovo postigli „snimite“ svoje svakodnevne rezultate tokom dve nedelje kada ste dobro. Tek tada možete koristiti merač vršnog protoka kao vodič za kontrolu i lečenje vaše astme. Kada je astma loše kontrolisana vršni protok će biti manje od „ličnog rekorda“ i možete primetiti pad vršnog protoka pre razvoja simptoma astme.

Kako se meri vršni protok?

Jako je važno da naučite kao se pravilno  koristi peak flow metar

Merač vršnog protoka (Peak flow metar) vam pomaže da proverite koliko je dobro kontrolisana vaša astma. Koristite ga svaki dan i pretite rezultate, da bi i vaš lekar imao bolji uvid u vašu astmu. Ovo vam takođe može pomoći da utvrdite da li se astma pogoršava čak i pre nego što osetite simptome.

Korak 1. Prvo premestite oznaku na dnu skale

Korak 2. Ustanite i držite ravno glavu. Udahnite punim plućima. (U stojećem stavu možete da udahnete više vazduha u pluća)

Korak 3. Otvor stavite usta, između zuba (nemojte gristi), skupite usne oko otvora. Nemojte stvaljati jezik u otvor

Korak 4. Izdahnite maksimalno jako i brzo, koliko možete. Težite da oznaku sa dna svojim izadahom premestite maksimalno od dna.

Korak 5. Pomerite znak ponovo na dno i prethodne korake ponovite još dva puta. Ukoliko se zakašljete ili napravite neku grešku nemojte računati kao rezultat. Upišite najbolji rezultat od tri merenja u vašu svesku

Korak 6. Gledajte da ste u zoni sa najvišim brojem bodova. Sa vašim lekarom napravite plan za odgovarajuću zonu.

Vaš akcioni plan

Trebalo bi da tražite akcioni plan u pismenoj formi. Akcioni planovi mogu biti u različitim stilovima ili formatima. Neka uputstava se satoje od više setova, a nekada su sve instrukcije obuhvaćene u jednom obliku. Najvažnije je da uputstva budu jednostavna za razumevanje i primenu. Važni delovi akcionog plana su:

 • kako da uzimate lekove kad je astma kontrolosana
 • kako da pratite astmu kod kuće
 • kako da prepoznate pogoršanje astme i šta da radite
 • kada da pozovete lekara
 • kako da izbegnete okidače koji pogoršavaju vašu astmu
 • šta da uradite kad vežbate, idete u školu, na posao ili i drugim posebnim situacijama

Sistem zona

Jedan od najčešćih formata akcionog plana je „zona sistem“ koji se zasniva na semaforu:

Zelena zona govori da je sve u redu i da je astma dobro kontrolisana. Trebalo bi da budete sposobni da obavljate svakodnevne aktivnosti i da lepo spavate. Drugim rečima to vam govori šta da preduzmete i koje lekove da koristite u danim kad se ne osećate dobro.
Žuta zona govori da je došlo do pogoršanja vaše astme (da su simptomi sve lošiji ili da je došlo do pada vršnog protoka) Ovo je zona opreza i govori vam da treba da uzmete lekove za brzo oslobađanje od simptoma astme i da preuzmete korake za vraćanje astme pod kontrolu.
Crvena zona je zona opasnosti i ona govori da se i uz lekove vaše stanje pogoršava. Crvena zona vas upozorava da treba da se obratite lekaru ili da pozovete hitnu pomoć

Vaš akcioni plan  podrazumeva da pretite  simptome i da prepoznate kad oni posatju sve gori. Akcioni planovi dizajnirani za škole mogu biti od velike važnosti, tako da svako zna šta treba da uradi kad mu se simptomi astme pogoršaju, koje lekove da uzme i koje telefonske brojeve treba da pozove. Postoje dva osnovna načina:

1. Akcioni plan može biti na osnovu simptoma kao što su kašalj, teško disanje, kratak dah, sviranje u grudima, teskoba u grudima. Ovde je primer akcionog plana na osnovu simptoma

  Zelena zona: Ja sam dobro
  Nemam kašalj, sviranje u grudima (weezing), otežano disanje, stezenje u grudima ili nedostatak vazduha tokom dana ili noći. Mogu da uradim svoje uobičajne aktivnosti. Ove lekove uzimam svaki dan:  lek :_________________________ koliko i kada:_________________________  lek :_________________________ koliko i kada :_________________________
  Žuta zona: moja astma se pogoršala
  Kašljem, imam svirane ili stezanje u grudima, ili nedostatak vazduha ili buđenje noću zbog astme. Ili, mogu da uradim neke-ali ne sve-od mojih upboćajenih aktivnostiPored prevenitive (koju uzimam kad sam u zelenoj zoni) uzimam i lekove za brzo oslobađanje od simptoma napada lek :_________________________ koliko i kada :________________________
  Crvena zona: Medicinsko upozorenje!
  Kašljem, teško dišem, uz škripanje ili bez njega, ili lekovi za brzo otklanjanje simptoma nisu pomogli, ili me mogu da obavljam uobičajne aktivnosti, odnosno simptomi su isti ili gori posle 24 časa u žutoj zoni.

  lek :_________________________ koliko i kada :_________________________

  Posle uzimanja ovog leka odmah pozvati doktora. Ako ste i 15 minuta posle uzimanja ovog leka još uvek u crvenoj zoni, odnosno niste osetili poboljšanje idite u bolnicu odmah ili pozovite hitnu pomoć (94)

  Opasnosti:

  -Problemi sa hodanjem i govorom usled kratkog daha

  -Plave usne ili nokti

  Uzeti 4 do 6 udaha brzodelujećeg leka i odmah otići u bolnicu ili pozvati hitnu pomoć!

  2. Akcioni plan može biti zasnovan na “mereču vršnog protoka” (Peak Flow metar).  Ovde je primer akcionog plana koji obuhvata merenje vršnog protoka i simptome:Action plans can be based on your “peak flow.”

  Zelena zona: Peak flow je veći od __
  Nemam kašalj, sviranje u grudima (weezing), otežano disanje, stezenje u grudima ili nedostatak vazduha tokom dana ili noći. Mogu da uradim svoje uobičajne aktivnosti. Ove lekove uzimam svaki dan:lek:_________________________ koliko i kada:_________________________lek:_________________________ koliko i kada:_________________________

  lek:_________________________ koliko i kada:_________________________

  Dodatna uputstva:

  Žuta zona: Peak flow j izneđu ___  i ___.
  Kašljem, imam svirane ili stezanje u grudima, ili nedostatak vazduha ili buđenje noću zbog astme. Ili, mogu da uradim neke-ali ne sve-od mojih uobćajenih aktivnosti…Pored prevenitive (koju uzimam kad sam u zelenoj zoni) uzimam i lekove za brzo oslobađanje od simptoma napadalek:_________________________ koliko i kada:_________________________

  Dodatna uputstva:

  Crvena zona: Peak flow je ispod ___ !
  Kašljem, teško dišem, uz škripanje ili bez njega, ili lekovi za brzo otklanjanje simptoma nisu pomogli, ili me mogu da obavljam uobičajne aktivnosti, odnosno simptomi su isti ili gori posle 24 časa u žutoj zoni. lek:_________________________ kada i koliko:_________________________Posle uzimanja ovog leka odmah pozvati doktora. Ako ste i 15 minuta posle uzimanja ovog leka još uvek u crvenoj zoni, odnosno niste osetili poboljšanje idite u bolnicu odmah ili pozovite hitnu pomoć (94)

  Opasnosti:

  Problemi sa hodanjem i govorom usled kratkog daha-Plave usne ili nokti

  Uzeti 4 do 6 udaha brzodelujećeg leka i odmah otići u bolnicu ili pozvati hitnu pomoć!

  Kako da na osnovu razultata Peak flow metra (merenja vršnog protoka)znate u kojoj ste zoni?

  • Zelana zona: 80-100% od vašeg ličnog rekorda (najboljeg razultata)
  • Žuta zona: 50-79% od vašeg ličnog rekorda (najboljeg razultata)
  • Crvena zona: ispod 50% od vašeg ličnog rekorda (najboljeg razultata)