Speleoterapija (od grčkog speleos – pećina), je metoda, koja je bazirana na doziranom boravku pacijenta u specifičnoj mikroklimi pećine. Speleoterapija se praktikuje već stotinama godina u rudnicima soli u Istočnoj Evropi. Pacijenti sa astmom, hroničnim bronhitisom i drugim respiratornim bolestima provode nekoliko dana ili nedelja u takvim rudnicima, udišući slani vazduh i dobivajući brojne dobrobiti od posebne mikroklime rudnika.

Tri glavna uticaja pećina su čist vazduh s aerosolom (prisutnost čestica soli u zraku), zatim specifični klimatski uslovi (konstantna temperatura i visoka vlažnost), te prirodna radioaktivnost.

Pećine sadrže čisti vazduh, bez alergena i uzročnika bolesti, bez ozona i sa visokom koncentracijom iona. To su sve faktori koji poboljšavaju disanje, ne samo za vreme boravka u Pećini, već i kasnije.

Pećinski aerosol je osnovni faktor koji deluje pri speleoterapiji.

Svojstva pećinskog aerosola

 • visoka konstantna relativna vlažnost
 • niska konstantna temperatura
 • visoka koncentracija kalcijuma i magnezijuma
 • visoka razina ionizacije i elektronegativni naboj
 • sterilna okolina – odsustvo bakterija, plesni, gljivica
 • nema agresivnih alergena
 • nema organskih i anorganskih zagađenja okoline.

Na primer u pećini Szemlohegy kraj Budimpešte, kraj koje je vazduh na površini poprilično zagađen, duboko u pećini je izmereno da je vazduh vrlo čist. Analiza aerosola u vazduhu pomoću X-zraka pokazala je prisutnost elemenata K, Ca, Ti, Cr, Mg, Fe, Ni, Cu i Zn.

Dodatni mogući uticaj tokom boravka u pećini je prirodna radioaktivnost koja većim delom dolazi od radioaktivnog plina radona.

Speleoterapija se izvodi u centrima u Slovačkoj, Poljskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Italiji, Sloveniji, Rusiji.

Speleoterapija se pokazala delotvornom u lečenju kod

 • astme
 • hroničnog kašlja
 • otežanog disanja
 • bronhitisa
 • sinusitisa
 • rinitisa
 • sezonskih alergija
 • faringitisa

Dok speleoterapija uključuje boravak u prirodnim slanim pećinama, nova metoda – haloterapija – koristi posebnu tehnologiju da bih stvorila mikroklimu pećine. Haloterapija uključuje boravak u takozvanoj slanoj sobi, i dostupna je već skoro u svim većim gradovima u Evropi.

Slana soba je imitacija prirodne slane pećine s njenom lekovitom mikroklimom. Vazduh je zasićen suvim, raspršenim, najfinijim česticama kamene soli. Čestice u slanoj sobi raspršuje halogenerator. Koncentracija mikro čestica je puno veća nego na moru ili u slanim pecinama (0,5-15 mg/m3), a u slanoj sobi se održava mikroklima rudnika soli.

Tretman za odrasle traje 40 minuta, a za decu 20 minuta. Pomaze pri lečenju alergija, astme, bronhitisa, hroničnih infekcija, prehlada, kožnih problema kao i stresa. Jedan tretman u ‘slanoj sobi’  zamenjuje četiri dana boravka na moru.

Haloterapija je nova grana speleoterapije, metoda koja se zasniva na doziranom boravku u atraktivno dizajniranoj slanoj sobi koja je izrađena iz prirodne kamene soli a služi za tretman kroničnih i alergijskih poremećaja.

Termin haloterapija u upotrebi je od sredine 1980-tih godina. Ime dolazi od grčke reči halo što znači sol, pa bi se jednostavno moglo reći da je haloterapija lečenje solju.

Blagotvorni učinci su poznati vekovima i poduprti su obilnom medicinskom literaturom. Potvrđeno je da ima izvrstan terapeutski uticaj u lečenju astme i bronhija, smiruje i produbljuje disanje,  čisti disajne puteve, deluje protiv upala i protiv alergija, ubrzava oksidaciju serotonina, te reguliše mineralnu uravnoteženost.