Generički lekovi su farmaceutski preparati koji sadrže istu aktivnu farmaceutsku supstancu kao i originalni lek i jednaki su originalnom leku u pogledu kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti. Generički preparati ponašaju se identično originalnim lekovima. Cena generičkog leka je najčešće znatno niža od originalnog leka, jer ne uključuje cenu razvoja aktivne supstance i originalnog leka. Kuća koja je razvila originalni lek nadoknađuje svoje troškove u prvih 20 godina života leka, vreme kada ima pravo ekskluziviteta na plasiranje aktivne supstance. Nakon toga konkurencija na tržištu utiče na smanjenje cene i generičkog i originalnog leka. Stoga niža cena generičkog leka ne proizilazi iz njegovog nižeg kvaliteta, već iz tržišnog nadmetanja inovativne i generičkih kuća.

Lekovi za astmu i alergije: Spalmotil,Alporol,Ventolin- Salbutamol; Serevent-Salmetrol; Durofilin-Teofilin; Singulair-Montelukast; Accolate-Zafirlukast; Pulmicort-Budesonid; Dexason-Deksametazon; Niripan, Urbazon, Lemuud Solu, Lemod Depo-Metilprednizolon; Pronison, Prednizon, Prednison-Prednizon; Kenalog-Triamcinolon; Pressing, Loradin, Claritine, Flonidan, Lorano- Loratadin; Aerisu-Desloratadin; Ketotifen-Galitifen; Nasonex-Mometazon; Beconase, Nasobec-Beclometazon; Flixonase-Flutikason.