Veći sadržaj vitamina E u krvi kod dece smanjuje rizik od pojave ekcema za 67 %, dok vitamin A ne štiti od alergija, kako se do sada verovalo. Do ovog saznanja došli su japanski naučnici, ispitujući količinu ovih vitamina u krvi 396 mališana starosi od 10 do 13 godina, od kojih je 240 njih patilo od ekcema, šištanja pri disanju i astme.

Ustanovljeno je da ne postoji povezanost između ovih obolenja i nivoa vitamina A, ali otkriveno je i da su ispitanici sa većom količinom vitamina E u krvi izloženi 60% manjem riziku od pojave ekcema u odnosu na decu koja imaju nizak sadržaj ovog vitamina.

Ipak, još nije precizno utvrđeno iz kog razloga razloga prisustvo vitamina E u krvi smanjuje rizik od ekcema, ali japanski tim pretpostavlja da je to zbog njegovih antioksidantnih svojstva, kao i činjenice da deluje podsticajno na imunološki sistem.