Vitamin D pripada u grupu liposolbilnih vitamina zajedno sa vitaminima E,K,A i vit F. To je za ljudski organizam značajno zbog osobine liposolbilnih vitamina da u organizmu prave depoe. Oni omogućavaju da organizam neko vreme moze održati sve svoje normalne funkcije a da se pri tome ne unosi sam vitamin.

Vitamin D u toku ili posle obroka

Naravno za organizam je najbolje da se svakodnevno unose uravnotežene količine koje bi zadovoljile dnevne potrebe vitamina. Takođe pošto pripada u liposolbilnu grupu vitamina, da bi se resorbovao iz digestivnog trakta potrebne su masti, jer je on samo u njima rastvorljiv. Tako da se vitamin D najbolje unosi u toku ili posle obroka kako bi se najbolje resorbovao.

Vitamin D aktivno sintetise i naše telo tokom našeg izlaganja na suncu, jer dejstvo UV zraka prevod provitamin D u vitamin D.

Hrana je takođe veoma važan izvor vitamina, na prvom mestu su tu naravno riba i riblje ulje, žumanac, meleko, mlečni proizvodi i jetra. Naravno ni sam vitamin D se ne sme unositi u prevelikim količinama jer bi to izazvalo hipervitaminozu koja sa sobom nosi odgovarajuće komplikacije. Najbolje je pre upotrebe bilo kojih suplemenata da se konsultujete sa svojim lekarom.

Blagodetna dejstva vitamina D kod obolelih od astme

U medijima sve više možemo čuti o blagodetnim dejstvima vitamina D kod obolelih od astme. Još uvek se ne zna tačan način delovanja ali po mnogobrojnim istraživanjima osobe kod kojih se javlja smanjena količina vitamina imaju povećane šanse da se kod njih pojave simptomi astme. Otkriveno je da je koncentracija vitmina D u organizmu direktno povezana sa prohodnošću disajnih puteva, čak i kod zdravih osoba pad koncentracije dovodi do blagih opstrukcija.

Što se tiče pacijenata sa astmom utvđeno je da smanjene koncetracije dovode do pojave simptoma i do pogoršanja trenutog stanja.

Ovo je posebno važno tokom zimskih meseci zbog slabog prisustva sunčevih zraka i slabog izlaganja tela suncu. Pošto se na taj način vitamin D ne može proizvoditi troše se prirodne rezerve i telo pokušava da hranom nadomesti nedostatke. Zato je veoma važno da se tokom zimskih meseci balansirano hranimo i da hranom unosimo što veće količine svih vitamina koji su neophodni da bi naše telo normalno funkcionisalo.