Poboljšanje astme uzrokovane vežbama kod vrhunskih atletičara ali korist za ljude sa astmom je i dalje nedoumica

Hajle Gebreselasije ima astmu

Suplementi ribljeg ulja mogu pomoći ozbiljnim atletičarima koji boluju od astme uzrokovane vežbanjem (fizičkom aktivnošću) da lakše dišu, pokazuju nove studije.

Za neke atlete, ozbiljna naprezanja mogu dovesti do zviždanja ili ozbiljnog nedostatka vazduha tokom ili nakon vežbi, ostavljajući nekima da se oslanjaju na pomoć bronhodilatora kako bi otvorili svoje disajne puteve.

Istraživač Timothy D. Mickleborough doktor nauka, i njegove kolege iz odeljenja za kinesiologiju (nauka o ljudskim pokretima) na univerzitetu Indiana u Bloomingtonu sproveli su studiju na 20 atletičara, u kojoj su podjednako bili uključeni i muškarci i žene: 10-oro su bili triatlonci, 5-oro maratonaca i 5-oro drugih dugoprugaša. Desetoro atletičara je patilo od astme uzrokovane vežbama, a ostalih desetoro nije; nikome od atletičara nije dijagnostifikovana astma prouzrokovana drugim okidačima kao što su alerrgeni.

Desetoro atletičara sa astmom uzrokovanom vežbama dobijali su suplemente ribljeg ulja tri nedelje koji sadrže omega – 3 zasićene masne kiseline—3.2 grama eicoseptonične kiseline i 2.2 grama docohexanoične kiseline. Radi upoređenja, ostalih desetoro atletičara su uzimali kapsule koje su sadržavale maslinovo ulje. Kasnije je tretman zamenjen. Nijedna grupa nije znala koje kapsule uzimaju.

Da bi testirali njihovu funkciju pluća istraživači su rekli atletičarima da vežbaju do iscrpljivanja na pokretnoj traci.

Rezultati koji su objavljeni u novembarskom izdanju American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (Američkog žurnala respiratorne i intezivne medicinske nege), su prvi koji pokazuju da suplementi ribljeg ulja reduciraju sužavanje disajnih puteva od koga pate ovi vrhunski atletičari. Među atletičarima sa astmom uzrokovanom vežbom, postojalo je poboljšanje od skoro 80 % testa funkcionalnosti pluća izvedenog 15 min posle vežbi. Atletičari su takođe smanjili upotrbu njihovih bronhodilatora za 20% nakon vežbanja.

Istraživači su naveli da anti-inflamatorno (protivupalno) svojstvo suplemenata ribljeg ulja može biti razlog za ovakve rezultate.

Pola Redklif, takođe

U uvodu , Jonathan Sadeh, doc med i Elliot Israel,doc med, Harvardske medicinske škole Brigham i Ženske bolnice u Bostonu , nazvali su rezultate “iznenađujućim” pogotovo zato što prethodnne studije o upotrebi suplemenata ribljeg ulja kod ljudi sa astmom nisu pokazale tolike koristi kod poteškoća sa disanjem koje su uzrolkovane vežbom.

Sadeh i Israel zaključuju da je astma uzrokovana vežbom kod vrhunskih atletičara drugačija od astme kod ljudi sa drugim okidačima.

Mickleborough piše da je možda jedina razlika u metodama koje su korištene u svakoj od studija ponaosob.

Bez obzira , obe grupe istraživača osećaju da je potrebno još istraživanja.

“Upotreba riblje ulje diete a bi se sprečila (vežbama prouzrokovana) astma se nije pokazala kao od pomoći kod cvetno raznolike(garden variety) astme, i može biti malo “ribasta” čak i za vrhunske atletičare,” Sadeh i Izrael su napisali.

Tekst prevela Maja Lazović, WebMD Vesti o zdravlju, 14. 11. 2003.