Doneli odluku da počnete da se zdravo hranite?  Na pravom sta putu!  Bez obzira da li imate neki zdravstveni problem pa vam je zdrava ishrana preporučena kao vid terapije ili imate suvišne kilograme koje želite da skinete ili jednostavno želite da ostanete zdravi i vitki principi su isti.

Ova piramida je trodimenzionalna sa sistemom zona, sa jedne njene strane su stepenice, što treba da naglasi koliki je značaj fizičke aktivnosti za zdrav život. Namirnice su raspoređene u trouglove različitih širina, što treba da označi proporciju njihovog unosa. Naravno, ovi trouglovi se ka vrhu sužavaju i to treba da pokaže da svaka promena u ishrani treba da bude postepena i balansirana.

Mislim da sama slika dovoljno govori, ali ja ću još malo pojasniti

Sistem signala
   Sistem signala razvijen je u Indiji i pokazao sa kao odličan metod dijetetske edukacije koji ohrabruje manje motivisane osobe da nauče kako da donose zdrave izbore u ishrani Ovaj sistem bazira se na konceptu semafora. Crvena zona predstavlja hrana bogata mastima i rafinisanim ugljenim hidratima. Ona ima visok glikemijski indeks a malo dijetnih vlakana i treba je uzimati u vrlo ograničenim količinama. Žutu zonu čini hrana koju treba konzumirati umereno jer može imati visok glikemijski indeks, mali sadržaj dijetnih vlakana i umerenu količinu masnoća. Zelenu zonu čini hrana koja predstavlja zdrav izbor jer je niskog glikemijskog indeksa, bogata dijetnim vlaknima i sadrži malo masnoća. Naravno, i hranu zelene zone treba jesti u preporučenim količinama.
Sistem signala bazira se na konceptu semafora

  Crvena hrana (uzima se u malim količinama)
– bogata mastima
– šećeri (rafinisani ugljeni hidrati)
– hrana visokog glikemijskog indeksa
– hrana sa malom količinom dijetnih vlakana
Žuta hrana (uzima se umereno)
– hrana visokog glikemijskog indeksa
– hrana sa malom količinom dijetnih vlakana
Zelena hrana (zdrava hrana)
– hrana niskog glikemijskog indeksa
– hrana sa velikom količinom dijetnih vlakana
– hrana sa malo masnoća

Sistem signala ima tu prednost da prepoznaje premeštanje namirnica iz jedne u drugu zonu zavisno od metode spremanja hrane. Ako krompir skuvamo on će biti u zelenoj zoni, ako od njega napravim krompir pire (dodamo mleka i malo masnoća) biće žuta zona ali kao ga ispržimo biće u crvenoj zoni.
U tabeli su prikazani neki primeri pomeranja namirnica iz jedne u drugu zonu.

Uz malo edukacije o tome koliki je glikemijski indeks pojednih namirnica (sledeći ponedeljak), koja namirnica u koju grupu spada, kako se pravilno kombinuju namirnice, veoma lako dolazimo do usvajanja pravilog načina ishrane.

Držite se principa: raznovrsno-dovoljno-umereno uz redovnu fizičku aktivnost!