dark_field_calivita

Mikroskop

Dogovrili smo se da nam subora bude dan za razne teme, koje nisu striktno vezane za astmu, alergije, pluća, sport.

Reč je o jednoj, meni veoma zanimljive stvari koja ipak jeste vezana je za medicinu i zdravlje, a nije na klasičan način. Nedavno sam uradila analizu žive kapi krvi.

Predpostavljam da mnogi ni ne znaju da tu vrstu analize, pa bih htela da vam ispričam malo o tome. Ja sam bila fascinirana posmatranje svoje žive kapi krvi.

Ovom metodom se može saznati dosta o stanju našeg organizma.

U medicini je najveći deo posla postavljanje dijagnoze i u tu svrhu često se koristi veliki broj pregleda. Ovaj pregled pomaže u postavljanju tačne dijagnoze, ali se ne može koristiti kao jedino i osnovno dijagnostičko sredstvo.

Moram naglasiti kvalitativni aspekt ovakvog pregleda, odnosno na ovom pregledu se analizira kvalitet ćelija krvi, njihov oblik, pokretljivost i međusobni odnos. Ne mogu se odrediti nivoi određenih supstanci u krvi.

Kako se izvodi?

Analiza žive kapi krvi je stara medicinska metoda kojom se vrši pregled kvaliteta krvi. Zanimljivo je spomenuti da je Treponema Pallidum bakterija ( izazivavač sifilisa) otkrivena baš na ovaj način.

Pregled se vrši jednostavnim uzimanjem jedne kapi krvi iz prsta. Ta kap krvi se neobojena (bez ikakve obrade) odmah posmatra u tamnom mikroskopskom polju. Mikroskop je povezan sa kompjuterom, ekranom ili platnom, tako da sedeći pored lekara koji vrši pregled posmatrate svoju sopstevnu kap krvi dok vam lekar pokazuje i priča šta je šta. Kao da gledate malo naučno predavanje

Možemo uočiti da se ćelije krvi kreću, tj. krv je još uvek živa i mi je tada posmatramo. Analiza ovako uzetog uzorka krvi može se vršiti u dužem vremenskom periodu, i iako je nazvana živom, mi u stvari posmatramo našu krv kako umire. Samo na osnovu toga može se zaključiti o našem opštem zdravstvenom stanju. Naravno, kod mladih i zdravih osoba krv će sa svojim osnovnim elementima ostati u nepromenjenom obliku jako dugo, nekada i više časova, dok će krv ljudi sa ozbiljnim degenerativnim bolestima podleći propadanju jako brzo.

Napomena za testiranje

Bilo bi poželjno ne jesti 4 sati pre analize a piti dosta vode. Odlazak u toalet je dozvoljen.

Šta se može zaključiti

Pomoću živih uzoraka krvi može se reći

 • da li pijete dovoljno vode (što je itekako važno za dobro zdravlje)
 • da li postoji nedostatak određenih vitamina i minerala
 • kakve su vam sklonosti prema kardiovaskularnim obolenjima
 • kakvo je stanje i kakve su mogućnosti vašeg imunološkog sistema, te da li ste pod uticajem stresa.
 • da li postoje promene u plazmi ili stanicama, kao i promene u njihovoj dinamici (kao posledica nedostatnog unošenja vitamina, minerala, vode, aminokiselina putem svakodnevne prehrane ili usled njihove slabe apsorpcije)
 • da li došlo do oštećenje stanica usled delovanja toksina, slobodnih radikala
 • kakve su sposobnost organizma da neutrališe i izluči otrove
 • kakve su sposobnost organizma da probavlja belančevine, ugljene hidrate i masti
 • kakve su posledice dugotrajne izloženosti delovanju slobodnih radikala
 • kakve su promene usled dugotrajne izloženosti organizma stresu
 • promene usled izloženosti toksinima
 • prisutnost parazita
 • postojanje disbalansa, odnosno narušene ravnoteže u organizmu
 • posledice disbioze – zna se da patogeni mikroorganizmi izazivaju bolest ukoliko uspevaju naseliti crevnu sluzokožu. (Ukoliko je ravnoteža između dobrih i štetnih bakterija u crevima narušena, to stanje nazivamo disbioza),
 • da li se hranite shodno svojoj krvnoj grupi

Najvažnije svojstvo ove metode je mogućnost da se vide početne promene u izgledu i dinamici krvnih stanica kao i krvne plazme koja ih okružuje, mnogo ranije nego što dođe do pojave neke bolesti.

Darkfield analiza žive kapi krvi omogućava da osoba kojoj se vrši analiza sama shvati koliko je važno njeno lično angažiranje na promeni stila dotadašnjeg načina života, prilagođavanje pravilnoj ishrani, redovnom korišćenju potrebnih lekova i dodataka ishrani ijako, jako važno- redovnoj telesnoj aktivnosti u očuvanju zdravlja i dobre psihofizičke kondicije.

Nalaz: Moj slučaj

Pola sata (koliko se obično radi analiza), ja sam piljila u ekran , pažljivo pratila sve šta mi je doktorka govorila. Videla sam svoje eritrocite koji su bili pravilnog oblika, nejednake veličine, što mi je doktorka rekla da ukazuje na deficit vitamina B12 i folne kiseline. Odnos eritrocita i leukocita je u granicama normale, bila je primetna dobra akltivnost bele krvne loze. Holimikroni – čestice masnih materija nisu prisutne. Fokalno stvaranje fibrinskih niti oko prisutnih mikroorganizama su ukazivali na upalnu reakciju organizma (zbog koje sam i otišla da uradim analizu žive kapi krvi).

Mikroskopski pregled krvi u tamnom polju je analiza koju bi trebalo uraditi kada ste sasvim zdravi i ja je svima toplo preporučujem. Pregled je bezbolan, da ponovim kap krvi se uzima iz prsta. Ovaj pregled može da ima veliki značaj kod male dece gde se jednostavno pravilnom ishranom vrlo lako poboljšava kvalitet krvi, a time i opšte stanje organizma.