Pobedi je! Živi aktivno!

Spirometrija

Spirometrija je najznačajni test za ispitivanje plućne, tj disajne funkcije. Kroz komentare koje sam čitala, kao i posmarajući one koji su prvi put na pregledu, videla sam da ljudi imaju strah od spirometrije.

Spirometrija

Spirometrija je metoda kojom se odredjuje sposobnost ventilacije pluća. Izvodi se na aparatu koji se naziva spirometar na kom se dobija dijagramski zapis. Rezultati se upoređuju i određuje se procenat ostvarene vrednosti u odnosu na tablične vrednosti koje su sačinjene na osnovu pola, godina, visine i težine.

Spirometrija  je osnovni test i sa kojom se počinje ispitivanje disajne funkcije, na osnovu kojeg se odredjuje koji će se testovi još upotrebiti da bi se rasvetlio tip funkcionalnog ostećenja ili normalnosti disajne funkcije.

Spirometrija je bezbolna metoda, a medicinska sestra ili tehničar će vam objasniti kako da izvedete sve manevre disanja . Sa aparatom ste spojeni preko “usnika”(plastičnog ili kartonskog) koji se za svakog pacijenta menja. Usisnik se obuhvati usnama tako da jezk ne ulazi u otvor usisnika,  dok se nos  zapuši štipaljkom. Prema instrukcijama medicinskog radnika, prvo dišete normalno kroz usisnik, a zatim lagano izduvate sav vazduh iz pluća, pa zatim brzo udahnete punim plućima i da odmah što brže i jače izduvate sav vazduh iz pluća.

Nakon toga aparat sam računa sve ostale potrebne volumene i kapacitete. Pritom je važna saradnja pacijenta i pravilna tehnika. Radi tačnosti, najvažnije je da se kod spirometrije ne diše na nos i da se vazduh u celosti izdahne iz pluća. Radi veće tačnosti, testiranje se izvodi tri puta za redom.

Na ovaj način vidimo da li je protok vazduha očekivan, ili smanjen usled astme, HOBP, tumora. Inače ovako forsirano disanje nije prirodno i može da izazove spazam (kao što se desilo Vekiju kad je izovodio test opterećenja)

Spirometrijom možemo dokazati da li je uopšte reč o plućnim bolestima (srčana obolenja, kao i psihički poremečaji mogu da izazovu gušenje i ponekad liče na plućne smetnje), a ako je reč o plućnom poremećaju imamo tačno utvrđeno u kome se delu poremećaj i desio.

Šta se meri spirometrijom?

Naprimer, kod pušača je uočljivo oštećenje malih disajnih puteva za samo godinu dana pušačkog staža.

Spirometrijskim ispitivanjem se određuju plućni volumeni (disajni volumen, inspiratorni rezervni volumen, ekspiratorni rezervni volumen) i kapaciteti (vitalni kapacitet, inspiratorni kapacitet), kao i disajni volumeni u funkciji vremena (forsirani ekspiratorni volumeni).Tokom manevra forsiranog ekspirijuma dobija se vitalni kapacitet, koji se u ovom slučaju obeležava kao forsirani vitalni kapacitet (FVC) i forsirani ekspirijumski volumen tokom prve sekunde (FEV1) kao i brzine protoka u krivoj protok/volumen.

FEV1 je vrednost koja se često koristi za ocenu prolaznosti disajnih puteva, kao i odnos FEV1 i FVC. Vrednosti dobijene tokom spirometrijskih testova porede se sa referentnim vrednostima za određen pol, uzrast i visinu i težinu i izražavaju se u procentima ostvarenja predviđenih vrednosti. Tumačenjem dobijenih rezultata spirometrije razlikujemo normalno disanje od opstruktivnog ili restriktivnog tipa disanja.

Donja granica normale je 80% referentnih vrednosti za vrednosti parametra FVC i FEV1. Kod bronhoopstrukcije smanjene su vrednosti FEV1 i FVC, a procena težine bronhoopstrukcije vrši se na osnovu odnosa FEV1 i FVC i snižen je ukoliko je vrednost ispod 70%. U restriktivnim bolestima pluća smanjene su vrednosti FVC, a odnos FEV1 i FVC može da ima normalnu ili blago povećanu vrednost. Pri tumačenju rezultata treba biti veoma oprezan.

Rezultati Marijine spirometrija


 • FEV1/FVC – odnos količine u prvoj sekundi sa celokupnom količinom koju mozete da izduvate
 • PEF – maksimalna brzina izduvavanja vazduha
 • VC –  je vitalni kapacitet pluća

Spirometrija može neposredno da ukaže na dijagnozu kada su u pitanju bolesti gde dominiraju poremećaji funkcije. Bitna je u proceni podobnosti bolesnika da se podvrgne agresivnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima, praćenju toka bolesti, evaluaciji učinka lečenja i proceni radne sposobnosti ispitanika, kao i  procene sposobnosti kod sportista.. Koriste se u dijagnostici bolesti drugih organa, koje mogu da utiču na disanje.

Kao najvažniji parametar bronhoopstrukcije uzima se FEV1, jer je najreproducibilniji. Spirometrijskim ispitivanjem pre i posle delovanja bronhodilatatora ili bronhokonstriktornih supstanci može da se otkrije bronhospastički mehanizam u bolestima sa opstrukcijom disajnih puteva, odnosno da se ustanovi bronhijalna hiperreagibilnost (BHR).

Težina HOPB je određena GOLD klasifikacijom

0 grupe rizika kašalj-jednostavni hronični bronhitis
1 blaga Fev1>80% Fev1/VK<70%
2 umereno teška Fev1 50-80% Fev1/VK<70%
3 teška Fev1 30-50% Fev1/VK<70%
4 jako teška Fev1<30% Fev1/VK<70%
 • FEV1 je forsirani ekspirijumski volumen u prvoj sekundi,maksimalno izdahnuta količina vazduha u prvoj sekundi. Kod zdravih osoba je iznad 80%, njegovo smanjene je znak opstrukcije.
 • VK je vitalni kapacitet, količina vazduha koja se može maksimalno udahnuti ili izdahnuti, normalno oko 5 litara. Njegovo smanjenje je znak restriktivnih bolesti pluća.

Rezultati testova spirometrije se  porede sa nalazima drugih dijagnostičih metoda (RTG, fizikalni pregled, krvne analize…) Na taj način tek postavljamo konačnu dijagnozu. Jedna te ista vrednost ima potpuno različata značenja kod različitih bolesti. Primera radi, ista cifra vrednosti dobijena spirometrijom za pacijenta sa astmom može da znači uput za intenzivnu negu, a za pacijnta sa HOBP izlazak iz bolnice

Similar posts
 • Šta otkriva rendgen pluća? RTG snimak pluća je orijentaciona dijgnostička metoda koja može ukazati na razna oboljenja pluća-TBC, bronhitis, astmu, tumor, emboliju… Snimanje pluća rendgen aparatom i beleženje nalaza na filmskoj ploči spada u najstarije metode postavljanja dijagnoze sa stanovišta savremene pulmologije, a primena X (rendgenskih) zraka u medicini započela je ubrzo nakon njihovog otkrića, 1895.godine. Metoda se zasniva [...]
 • Nekontrolisana astma Drugo pitanje i odgovor dr Dušice Jarić na sajtu www.astma.rs Danijela: Bolujem od astme od 1995. godine. Sada imam 31 godinu i ona se stalno pogoršava. Po zanimanju sam medicinska sestra tako da nisam laik. Znam da će vremenom biti gore. Imam tri ćerke i zbog njih mislim da moram da uradim nešto po pitanju [...]
 • Astma pod kontrolom Iako ste na sajtu mogli da saznate dosta toga osnovnog o astmi, nije na odmet ponoviti. Posebno kada je autor  jedan od naših najpoznatijih doktora i profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu dr Vesna Bošnjak Petrović. Tekst je preuzet sa sajta Kliničkog centra Srbije. Ako bolujete od astme, niste sami. Od astme boluje svako sedmo školsko dete i [...]
 • Astma, HOBP ili udružene bolesti? Branka: Htela bih da Vam postavim pitanje za mog oca. On ima 47 godina i pre 8 god su mu postavili dijagnozu asmatični -bronhitis. Kod njega se javljaju problemi svakodnevno, a posebno kada je magla ili velike vrućine. Kada ima jake napade čuje se šištanje u plućima, čak i kada sedite daleko od njega. U toku jednog dana [...]
 • Komplikovani simptomi i astma sa slab... Odgovor doktorke Jarić ove nedelje ide u Crnu Goru. I ovde ćete pronaći odlične informacije za sve ljude koji imaju ovaj problem. Moram priznati da sam lično podosta naučio o svojoj astmi čitajući doktorkine odgovore na konkretna pitanja drugih pacijenata. Zato Vas i savetujem da ne preskačete čitanje ovih tekstova jer su mnogo vrednijih od [...]
 • Maja Kuzman

  Od koliko godina može da se radi spirometrija? Moje dete ima 5 godina. Htela sam prošle godine da uradi spirometriju ali je doktorka rekla da je mali i da neće sarađivati.

 • Biberlee

  Mnogo vam hvala! Samo još par objašnjenja: na mojim nalazima ima još vrijednosti, kao što su R (R tot, eff, IN, EX), te TLC i RV, kao i njihov odnos (RV%TLC). Šta bi to značilo?

 • Slavica

  Moj sin je prvi put radio sa 6.5 godina ali sve zavisi od deteta.

 • Igorigor61

  Moze li neko da mi objasni sta oznacavaju vrijednosti na spirometriji FEVI 77,4 i tako unazad par mjseci  Hvala unaprijed 

 • Marija-Maja Blažić

  Igore, baš kao što piše gore u tesktu, rezultati spirometrije se upoređuju sa drugim dijagnostički značajnim rezulatima i u tumačenju rezultata treba biti vrlo oprezan. Samo na osnivu FEV 1 jako je teško odgovoriti šta to znači. Zamoli svog pulmologa koji je zahtevao da uradiš spirometriju da ti rastumači tvoje rezultate.

 • cvetana

  Kakav je nalaz spirometrije ako mi je IVC 66% FEV1 40% FEV1/VC 63% PEF 57%???

 • mima

  Fvc 2.85,90%
  Fev1 2.80,103%
  Fev1/fvc98
  Da li je to normalan nalaz ili nesto nije uredu

 • Dejan Ivancev

  Da li neko moze da mi protumaci ovo sipirometrijom se registruje umeren restriktivni poremecsj ventilacije pluca nakon aplikacije bronhodilatora dolazi do porasts FVC46% i1.52 i FWEV1 26% i 0.86l hvala unapred.