Šta je noćna astma?

Noćna astma je kada se simptomi astme javljaju noću. Oko 75% ljudi sa astmom ima simptome koji ometaju kvalitet i dužinu sna. Ako se ovakvi simptomi javlaju najmanje jednom nedeljno govorimo o noćnoj astmi. Pormećaj u toku sna narušava kvalitet sna i ima negativan uticaj na koncentraciju tokom dana.

Postoje mnogi razlozi zašto ljudi sa astmom dožive simptome noću. Prirodni ritam tela igra ulogu, uz oderđene hormone sa svojim najvišim (najnižim) nivoom u ranim jutarnjim satima. Neki od njih, kao što je melatonin utiču na upale disajnih puteva.

Za ljude sa astmom broj inflamatornih ćelija u disajnim putevima ima najveći nivo u ranim jutarnjim časovima, svrhuncem u 4 sata posle ponoći. Iskustva su pokazala da kiod ljudi sa astmomtokom neći dolazi do smanjenja plućne funkcije. U jednoj studiji kod bolesnika sa astmom utvrđeno je da se plućna funkcija smanji za 20% dok je kod ljudi koji nemaju astmu 4%.

Pored uloge tela u doprinosu noćne astme, postoje i drugi razlozi:

 • Izloženost okidačima astme u krevetu, kao što su prašina i grinje ili prisustvo kućnih ljubimaca
 • odložen odgovor na izloženost okidima ranije tokom dana
 • Problemi sa sinusima i slivanje sluzi niz disajne puteve tokom ležanja
 • GERB (upala jednjaka zbog vrećenja želudačne kiseline u jednjak)
 • Bronhospazam izazvan smanjenjem telesne temperature
 • Prestanak dejsta lekova za astmu( koji se koriste jednom dnevno) u renim jutarnjim časovima
 • Sleep Apenia koja je kratka epizoda suspendovanog disnja koja može biti uzrokovana  opstrukcijom disjnih puteva ili pogrešnog signala u mozgu

Lečenje i prevencija noćne astme

Noćna astma može značajno potemetiti kvalitet sna, što može dovesti do smanjenja sposobnosti funkcionisanja u toku dana. Zbog toga je jako bitno identifikovati specifične uzroke i pronaći najbolju terapiju.

Metode prevencije obuhvataju uklanjanaje izazaivača alergije iz spavaće sobe, vođenje dnevnika izloženosti alergenima tokom dana koji mogu biti uzrok zakasneloj reakciji, adekvatno lečenje problema sa sinusima i upotreba kapi za nos. Tretman može uključiti i promenu sredine, upotrebu različitih lekova za astmu

Ako je noćna astma loše kontrolisana zbog prestanka dejsta leka, promena vremena i doza lekova može poboljšati i ublažiti noćne simptome. Na primer, ako lek inhaliramo uveče umesto ujutru on će svoje dejstvo imati tokom cele noći.

Mnogi različiti lekovi za astmu posebno su prilagođeni za efikasnost noću. Dugodelujući beta antagonisti, kao što je Severent (Salmetrol), dokazano poboljšavaju simptome ako se koriste dva puta dnevno.

Tablete Aminofilina (Teofilina) sa produženim oslobađanjem leka, mogu biti efikasni u rešavanju noćnih simptoma astme, ako se uzimaju jednom kasno popodne. Inhalacioni kortikosteroidi i leuktrijenski modifikatori (Singulair-Montelukast) takođe igraju važnu ulogu. Tablete kortikosteroida, kao što je Prendison (Pronison), su pokazale smanjenje noćnih opstrukcija disajnih puteva i upale, posebno ako se uzimaju u 3 sata popodne.

Postoji neka polemika o odnosu GERB-a i noćne astme. Poznata je povezanost između vrećanja želudačne kiseline u jednjak i suženja disajnih puteva. Međutim rezultati različite studije u kojima je upotreba inhibitora protonske pumpe (inhibitori protonske pumpe smanjuju lučenje želudačne kiseline) u tretiranju želudačnog refluksa a time i smanjenja noćne astme, su mešoviti.

Opstruktivna Sleep Apnea 

Opstruktivna Sleep Apenia (skraćeno OSA) za vreme spavanja je još jedan uslov koji može da igra ulogu u noćnim problemima sa disanjem i da utiče na loš kvalitet sna. Ljudi sa OSA imaju više noćnih epizoda u kojima tokom spavanja disanja prestane usled opstrukcije disajnih puteva uzrokovane relaksacijom usta i grla. Otkriveno je da 48% ljudi koji hrču i imaju noćnu astmu, imaju i OSA. Ponekad je teško razlikovati OSA od noćne astme, jer može izazvati i poremećaje u disanju, pa čak i nizak nivo kiseonika.

Tretman za OSA, kao i za one koji imaju astmu i one koji nemaju je kontinuirano pozitivan pritisak disajnih puteva (CPAP), koji snažno ubacuje vazduh u pluća kroz masku koja se stavlja na nos ili usta i nosi se tokom spavanja. Istraživanja su pokazala da osobe sa astmom, koje takođe imaju i OSA mogu poboljšati noćne simptome pomoću CPAP-a, iako je nejasno da li upotreba takođe poboljšava i funkciju pluća.

Važno je da testiranje na OSA, naročito za one ljude koji česti imaju nekontrolisane napade astme. Dijagnostika i lečenje noćne astme može biti veliki izazov. Svako čija noćna astma značajno utiče na kvalitet živta, treba da porazgovara sa svojim lekarom i da dobije terapiju kojom će svoju astmu držati pod kontrolom.

Saveti za razgovor sa lekarom

 Jadan od najboljih načina za držanje astme pod kontrolom je da preuzmete aktivnu ulogu u lečenju. Vi ste dragoceni član vašeg tima u lečenju astme. Evo nekoliko saveta za razgovor sa svojim  lekarom o svojim simptomima i kontrolosanjem astme.

Imata pravo da budete ravnopravan partner u planiranju kontrole vaše astme. Kada vi i vaš lekar naučite kako da razgovarate jedni sa drugima, možete naptaviti veliko poboljšanje u svom (ili vašeg deteta) zdravstvenom stanju.

Činejica je da su većin azdravstvenih radnika često zauzeti i požuruju vas kad odđete na pregled. Pomoć u održavanju dobre linije komunikacje može se postići ako pratite sledeće savete:

 • Pripremite se za posetu lekaru pre odlaska zapisujući svoje probleme i pitanja za lekare
 • Ponseite vaš dnevnik simptom astme i  vaš Astma akcioni plan sa vama prilikom svakog odlaska lekaru
 • Postavljajte pitanja lekaru sve dok niste sigurni da ste razumeli odgovore i da znate šta treba da uradite
 • Otvoreno pričajte sa lekarom. Ako niste zadovoljni sa vašim planom lečenja, treba to i da kažete lekaru kako bi zajedno podesili plan
 • Vodite beleške tokom poste o tome šta doktor kaže, ili ako je predložen a nova terapija. Na taj način imaćete referentnu tačku kad ste kod kuće
 • Nemojte se stideti oko pozivanja između poseta lekaru ako imate pitanja ili nedoumica

Zapamtite, dobra komunikacija počinje sa vama. Postanite aktivan, ravnopravan partner u zdravstvenom timu!