Program klubića „Kids“ napravljen  je tako da današnjem detetu koje živi u društvu visoke tehnologije i kome nedostaju raznovrsne dečije igre prilagođene njihovom uzrastu, pomogne uz igru, druženje i muziku, da se razvije u fizičkom, motornom i psihičkom smislu.

Opšte je poznato da je bavljenje sportom znatno više od podsticaja pravilnog fizičkog razvoja. Tako da je vrlo važno usmeriti dete na vreme da se bavi sportom, pogotovo u senzitivnom periodu od četvrte godine gde se već preporučuje da se krene sa nekim vidom fizičkih aktivnosti.

Deca, naročito ona najmlađa, obožavaju da vežbaju, ali ona sama zavise od roditelja,  nastavnika, vaspitaca, instruktora koji im pomažu da počnu sa bilo kojim vidom vežbanja. Samim tim, upravo oni su ta odgovorna karika između deteta i razvitka dugogodišnje navike za vežbanjem.

Klubić “Kids” nudi program koji je koncipiran tako da podstiče fizičku aktivnost, i razvija muskuloskeletni-sistem. Program se sastoji od dva časa parternih vežbi u sali i jednog časa u bazenu, na nedeljnom nivou.

Ova kombinacija bazičnih vežbi, detetu u uzrastu od 4 do 12 godina donosi pravilan razvitak fizičkih, motoričkih i psihičkih sposobnosti. Svako dete ima svoj lični karton koji dobija nakon specijalističkog pregleda kičme, nogu i stopala. Karton sadrži sve bitne podatke koji su značajni za dalji rad i primenu korektivnih vežbi.

Vežbe u sali

Čas

Zagrevanje

Glavni program (tema)

Opuštanje

1

Vežbe zagrevanja i istezanja

Gimnastika

Istezanje i opuštanje

2

3

Sport

4

5

Korektivne vežbe

6

7

Poligoni

8

60′

15′

30′

15′ 

Vežbe u bazenu

Čas

Glavni program

Opis

1

Obuka plivanja za neplivače, i obuka osnovnih tehnika plivanja (kraul,prsno,leđno…)

*Program u bazenu osmišljen je  tako da kroz obuku plivanja se ubacuju korektivne vežbe, i da na taj način se postigne pravi efekat školice

2

3

4

Detaljan opis programa u sali

“Vežbe zagrevanja i istezanja” osmišlje su tako da pripreme telo za “Glavni program”. Pošto veliki broj ljudi koji se bave fizičkom aktivnošću preskaču ovu vrstu vežbi, mi želimo da od samog starta  usadimo ovaj bitan deo, jer on sam poboljšava fleksibilnost i elastičnost samog mišića.

“Glavni program” podeljen je na četiri teme gimnastika, sport, korektivne vežbe i poligon. U stvari, imena tema časova odgovaraju “priči” koja pomaže da se održi pažnja deci. Višestrani pristup, uz upotrebu šarenih, progresivnih sprava za vežbanje (pilates lopte, vijače, strunjače, idr…) omogućava našem edukatoru stoprocentnu primenu i efikasnost programa, a deci dosta zabave.

“Istezanje i opuštanje” poslenji deo našeg časa, gde kao što i samo ime govori, ima ulogu da opusti telo. Sastoji se od igre kojom se završava zadata tema i od uopštenih šablonskih vežbi istezanja.

Detaljan opis programa u bazenu

Program u  bazenu sastoji se od klasične obuke plivanja za ne plivače,odnosno obuke  osnovnih stilova (kraul, prsno, leđno…), sa naknadno ubačenim elementima korektivnih vežbi, koje su posebno napravljene za ovakav vid programa.

Udruženje građana „MasterMusculus“

Kao grupa mladih ljudi koji su se ujedinili oko velikih, i što je najbitnije ostvarivih ideja, zadovoljstvo nam je da vam predstavimo naše udruženje.

Ciljevi udruženja su: ukupan razvoj društava kroz dodatno obrazovanje i edukaciju građana u oblasti fizičko-aktivnog života, kao i rad na podizanju svesti značaja delovanja fizičke aktivnosti kao jednog od osnovnih faktora za bolji i zdraviji život.

Da bi cela naša misija bila još efikasnija naše udruženje ima svoj ogranak, pod nazivom klubić „Kids“ koji se isključivo bavi stvaranjem navika i radom na pravilnom razvoju dece i unapređenju motoričkih sposobnosti, opšteg zdravlja dece kao i stvaranju zdravih životnih navika i adekvatnog odnosa prema sopstvenom telu.

Kontakt podaci

  • Association “MasterMusculus”
  • Nestora Žučnog 4, 11000 Beograd
  • Tel. +381 62 10 970 10
  • http://www.klubickids.com
  • http://www.mastermusculus.wordpress.com/