Ciljevi lečenja astme su:

  1. Minimum (bez) simptoma, uključujući noćne simptome
  2. Minimum epizoda astme ili napada
  3. Bez hitnih poseta doktoru ili bolnici
  4. Minimum potrebe za beta2 – agonistima kratkog delovanja (Ventolin…)
  5. Bez ograničenja fizičke aktivnosti
  6. (Gotovo) normalna plućna funkcija
  7. Minimum (bez) nuspojava lekova

Izvor