Asthma-Drugs-Might-Bring-About-Severe-Asthma-Attacks-2

Asmatični napad se retko događa bez predhodnog upozorenja. Prepoznavanje znakova predstojećeg napada mogu vam pomoći da prevenirate napad. Uistinu, ako odreagujete dovoljo brzo možete spasiti svoj život.

Rani znaci asmatičnog napada

 • Gubitak apetita, slabost, glavobolja ili kašalj obično se javljaju pre asmatičnog napada.
 • Problemi sa spavanjem kao i osećaj umora su takođe česti predznaci.
 • Tamni krugovi ispod očili ili smanjena tolerancija na fizičku aktivnost često mogu biti važni predznaci.

Uporni kašalj

Znaci pre asmatičnog napada se mogu menjati. Jednom to može biti uporan kašalj,posebno tokom noći, dok pre sledećeg može biti slabog kašlja ili da ga uopšte ne bude.

Kašalj kod astme je suv i naporan. Ako posle nestanka svih ostalih simptoma prehlade, ostane samo uporan kašalj treba se posumljati na astmu.

Nemojte samostalno upotrebljavati lekove protiv kašlja, kašalje je jako važan zaštitni refleks naših pluća i zato uvek lekar treba da ustanovi šta ga uzrokuje.

Merenje promena u protoku vazduha

Peak flow meter (pick flov metar) vas može upozoriti na predstojeći napad. Budite uvek svesni vrednosti svojig bazičnog disanja, koji prezentuje vaš najbolji protok vazduha.

 • Ako peak flow meter pokazuje vrednosti koje su između 50-80% vaše bazične vrednosti, to znači da je napad već počeo.
 • Pad vrednosti ispod 50%, predstavlja hitno stanje kod kog se mora odmah reagovati. Pozovite hitnu pomoć ako počnete osećati nedostatak daha, probleme pri hodu ili penjanju stepenicama, ili ako vaša usta postanu plava.

Pratite svoj akcioni plan

Akcioni plan vam govori kako da reagujete na simptome. Ako nemate akcioni plan pri sledećem pregledu kod vašeg lekara popričajte sa njim i napravite ga.

U odnosu na rezultate peak flow meter merenja, akcioni plan će vam reći kako, koliko i kad uzeti određene lekove. Uvek se pridržavajte  svog akcionog plana i upustva. Ako se simptomi pogoršavaju i posle praćenja upustva u svom akcionom planu pozovite hitnu pomoć.

ww5r370

Problemi sa disanjem

U toku asmatičnog napada, mišići oko disajnih puteva se kontrahuju dovodeći do suženja disajnih puteva. Takođe dolazi do pojačane sekrecije gustog lepljivog sekreta koji dodatno blokira disajne puteve. Vazduh biva zarobljen u plućima i disanje postaje otežano.

U početku možete primetiti vizing (“pištanje, sviranje” u grudima), ali kako se napad pogoršava dolazi do stežanja u grudima, a zatim i osećaj nedostatka daha.

 Kako bi pokušali da udahnu više vazduha  osoba  ,najčešće sa težim oblikom napada,  se može  osloniti rukama napred da bi omogućio dodatni oslonac disajnoj muskulaturi. Često ljudi u toku napada govore reči (reč po reč) , a usled nedostatka daha teško sklapaju rečenice.

Uvlačenje grudnog koša i vratagetty_rf_photo_of_boy_breathing

Kada je disanje otežano dolazi do uvlačenja tkiva vrata i grudnog koša tokom svakog udaha (takozvana retrakcija). Uvlačenje je znak da nedovoljno vazduha ulazi u pluća, to je urgentno medicinsko stanje i odmah se mora pozvati hitna medicinska pomoć.

Kod dece je ovo često prvi znak koji roditelji primete, a često bivaju zanemareni ili neprimećeni smanjeni apetiti, smanjenje fizičke aktivnosti i pogoršanje raspoloženja.

Cijanoza

Cijanoza je medicinski znak koji se karakteriše plavim usnama i prstima. Znak je smanjenja koncentracije kiseonika u krvi.

Plave usne i prsti (cijanoza) predstavljaju urgentno stanje i odmah se mora zvati hitna pomoć.

tetralogy-of-Fallot11

Ostali znaci urgentnog stanja

Ako primetite bilo koji od sledećih znaka obavezno pozovite hitnu pomoć.

 • Otežani govor
 • Nemogućnost udaha ili izdaha
 • Skraćeni dah (ubrzano površno disanje)
 • Osećaj napetosti ili panike
 • Kašalj koji ne prestaje
 • Bledo, vlažno lice