Vežbe zasnovane na posebnim tehnikama disanja koje uz redovne telesne vežbe i sportske aktivnosti značajno doprinose ublažavanju tegoba i polsedica obolenja pluća i disajnih organa

Napomene:

Vežbe u svim fazama bolesti su vežbe (dijafragmalnog, grudnog ili mešovitog) disanja sa dužinom (trajanjem) udisaja i izdisaja u odnosu 1:2, što znači da je izgah dvostruko duži od udaha. Vazduh se udiše kroz nos da bi se zagrejao i prečistio, a idiže na poluovorena usta, pri čemu se, po potebi, disanjem kroz zube ili skupljanjem usta daje otpor izdisanju vazduha.

POLOŽAJ LEŽEĆI NA LEĐIMA

1. Trbušno (dijafragmalno) disanje

Vežba broj 1.

Lezite na leđa, sa nogama polusavijenim u kolenima (ugao između tela i natkolenica od oko 130 stepeni omogućujemaksimalno opuštanje trbušnih mišića). Dlanove postavite na stomak. Vazduh udišite na nos, pri čemu se podiže stomak; pri izdisaju, stomak se uvlači prema kičmenom stubu.

Vežba broj 2.

Početni položaj kao u prethodnoj vežbi. Prilikom udisanja i podizanja stomaka na gore, pružajte lagani otpor pritiskom dlanova i raširenih prstiju na prednji trbušni zid. Prilikom izisaja i uvlačenjem stomaka- pojačavanjem pritiska na trbuh potpomognite istiskivanje vazduh iz pluća.

2. Grudno disanje

Vežba broj 1.

Položaj kao u prethodnoj vežbi, ali su šake dlanovima i raširenim prstima postavljene na prednje.bočne strane grudnog koša. Prilikom udisaja, maksimalno se širi i podiže grudni koš, prilikom idisanja grudni koš se opušta.

Vežba broj 2.

Položaj kao u prethodnoj vežbi, ruke opružene pored tela. Pri udisanju ruke se odručuju i povlače po podlozi do položaja iznad glave (u širini ramena, što znači da se dlanovi ne spajaju!) Pri izdisaju ruke se lagano vraćaju u početni položaj.

Napomena: Pri kraju izvođenja ove vežbe-nekoliko puta produbite izdah odižući glavu od tla i povijajuće se unapred, uz snažno zatezanje prednjih trbušnih mišića.

Vežba broj 3.

Položaj kao u prethodnoj vežbi, ali su šake dlanovima i raširenim prstima ponovo oslonjene na prednje-bočne strane grudnog koša. Pri udisaju ruke se odižu od grudnog koša i opružaju do položaja iznad glave (u širini ramena). Pri izdisanju ruke se vraćaju u početni položaj blago potiskujući rebra ka unutrašnjosti grudnog koša i poja čajavući izisaj, uz istovremeno podizanje i povijanje glave od podloge prema grudnoj kosti.

3. Mešovito disanje

Vežba broj 1.

Položaj kao u prethodnoj vežbi, pri čemu je dlan jedne ruke položen na grudni koš (donja trećina grudne kosti), a dlan druge ruke na trbuh, preko i iznad pupka. Pri udisanju podižu se i nadimaju i grudni koš i stomak istovremeno. Pri izdisanju se istovremeno opuštaju.

Vežba broj 2.

Položaj i udisaj isti su kao u prethodnoj vežbi; izdisaj se pospešava i produbljuje blagim pritiskom dlanova na trbuh i grudni koš.

POLOŽAJ LEŽEĆI NA BOKU

/vežbe forsiranog disanja za jedno (obolelo) plućno krilo/

Vežba broj 1.

Položaj ležeći na desnom boku: desna noga je savijene u kuku i kolenu, dajući oslonac telu; leva noga je opružena preko desne noge. Glava je oslonjena na polusavijenu desnu ruku položenu na tle. Leva ruka, savijena u laktu, položena je na grudni koš u predelu levog rebarnog luka. Tokom udisaja, leva ruka se podiže iz početnog položaja, do polžaja iznad glave, aktivirajući pomoćne mišiće udisače leve strane grudnog koša i produbljujući udisaj. Pri izdisaju, leva ruka se vraća u početni položaj, uz blag pritisak podlaktice na levi rebarni luk, a šake na prednji trbušni zid, pojačavajući izdisaj.

Vežba broj 2.

Položaj ležeći na levom boku: leva noga je savijena u kuku i kolenu, a desna ispružena preko nje, leva ruka je pod glavom. Desna ruka je savijena u laktu i položena na desni rebarni luk, a tokom izvođenja vežbe pojačava disanje desnog plućnog krila.

POLOŽAJ LEŽEĆI NA STOMAKU

Vežba broj 1.

U položaju  “potrbuške” – ispod prepona i donje trećine prednjeg trbušnog zida stavi se podloška (pljosnato jastuče, urolovano ćebe); ruke savijene u laktovima i položene na tle; dlanovi sastavljeni ispod čela- blago odižu glavu od tla. Pri udisanju vazduha na nos- 2stomak se puni kao balon”. Pri izdisanju- “stomak se prazni”.

Vežba broj 2.

U položaju  “potrbuške” – ruke su opušteno sastavljne na leđima, prsti ruku isprepleteni, glava povijena licem ka podlozi. Prilikom udisaja glava i trup se odižu od podloge, sastavljene ruke opružaju unazad, a grudni koš širi. Prilikom izdisanja glava, trup i ruke vraćaju se u početni položaj.

STOJEĆI POLOŽAJ

Vežba broj 1.

Početni položaj stojeći, ruke su opuštene uz telo, noge su u blago raskoračnom stavu. Pri udisanju ruke se kroz odručenje podižu iznad glave ( u širini ramena, dlanovi se ne spajaju!) Pri izdisaju ruke se vraćaju u početni položaj.

Vežba broj 2.

Položaj kao u prethodnoj vežbi. Pri udisanju vazduha kroz nos- glava se zabacuje, a oba ramena podižu maksimalno uvis. Pri izdisanju ramena se maksimalno spuštaju naniže.

Vežba broj 3.

Položaj isti kao u prethodnoj vežbi. Pri udisanju vazduha obe ruke se podižu paralelno ispred tela- do sastavljanja šaka iznad glave. Pri izdisanju- ruke se spuštaju unapred, telo se savija u pretklon (bez savijanja kolena). a prstima ruku se dodiruje podloga na kojoj stojimo.

SEDEĆI POLOŽAJ

Vežba broj 1.

Početni položaj- sedeći u “turskom” sedu; ruke su puštene pored tela. Prilikom udisanja, ruke se odručuju i uzdižu iznad glave (u širini ramena, dlanovi se ne spajaju!). Prilikom izdisanja ruke se vraćaju u početni položaj.

Vežba broj 2.

Početni položaj- sed na petama, ruku opuštenih pored tela. Prilikom udisanja, ruke se odručuju i uzdižu do položaj iznad glave (u širini ramena, dlanovi se ne spajaju!). Izdisaj se produbljuje povijanjem trupa unapred, uz spuštanje ruku do oslonca šakama ne tle ispred kolena.

KLEČEĆI POLOŽAJ

/vežbe forsiranog disanja za jedno (obolelo) plućno krilo/

Vežba broj 1.

/pojačava ventilaciju desnog plućnog krila/

Početni položaj ja “položaj mačke”- kleknite blago rastavljenih kolena, povijeni unapred i oslonite se opruženim rukama o tle; šake su postavljene u širini ramena, prsti ruku blago usmereni ka unutra. Udahnite duboko, nakon dubokog udaha, lagano izdišući spuštajte se udesno ka tlu povlačeći karlicu unazad do seda na potkolenice; pritom, leva ruka ostaje pružena, a desna se savija u laktu i na kraju izdisaja dužinom podlaktice oslanja na tle. Izdah se završava osloncem desnog rebarnog luka na desno koleno. Novi udah započinje podizanjem na ruke i vraćenjem tela u početni položaj.

Vežba broj 2.

/pojačava ventilaciju levog plućnog krila/

Početni položaj- kao u prethodnoj vežbi; nakon dubokog udaha, lagano izdišući spuštajte se ulevo ka tlu povlačeći karlicu unazad do seda na potkolenice; pritom, desna ruka ostaje pružena, a leva se savija u laktu i na kraju izdisaja dužinom podlaktice oslanja na tle. Izdah se završava osloncem levog rebarnog luka na levo koleno. Novi udah započinje podizanjem ruke i vraćanjem tela u početni položaj.