lungs-draw-628x363Test o kontroli astme je jednostavan test pogodan za sve obolele od astme (starije od 12 godina). Test se sastoji od pet pitanjana koja možete odgovoriti sada dok ste priključeni na internet ili kasnije. Za odgovor Vam neće biti potrebno više od 30 sekundi.

Rezultati Vam mogu pomoći da utvrdite pod kolikim stepenom kontrole je Vaša astma.

Može Vam koristiti da prodiskutujete rezultat testa sa svojim lekarom. Takođe, dobro je da test uradite nekoliko puta u različito doba godine.

Astma je često oboljenje koje se uspešno leci, a koje može da značajno utiče na kvalitet života. Medicinski stručnjaci se slažu da je stepen kontrole astme ključni faktor kada se razmatra dalji način lečenja. Test o kontroli astme su osmislili medicinski stručnjaci koji se bave astmom i naučno je testiran na stotinama osoba sa astmom. Obolelima od astme i njihovim lekarima pruža koristan rezultat koji im može pomoći da utvrde potrebnu vrstu lecenja.

Molimo Vas odgovorite što iskrenije možete.

Rezultat Vam može pomoći da procenite stepen kontrole astme.

Ukoliko zelite da test uradite sada ili da ga odstampate i popunite kasnije, kliknite ovde.

Test o Kontroli Astme

Moj savet: Najbolje bi bilo da u svom kalendaru (možete da stavite alarm na svom mobilnom) odredite jedan dan u mesecu (npr svakog prvog u mesecu) kada ćete raditi test. Rezultate testa obavezno sačuvajte. Najlakše bi Vam bilo da test odštampate ili da u svom browseru kliknete File – Save (Ctrl plus S). Kad se sledeći put nadjete sa lekarom obavezno ponesite rezultate testa.