Šta je spirometrija?

Spirometrija je neinvazivna metoda koja omoućuje ispitivanje ventilacione sposobnosti pluća. Spirometrijom se mere plućni kapaciteti i volumeni. Ova tehnika se koristi u dijagnozi i proceni težine poremećaja ventilacije kod opstruktivnih bolesti (bronhijalna astma, hronični bronhitis) kao i  restriktivnih (plućna fibroza) ili mešovitih poremećaja.

Tehnika je vrlo jednostavna, pacijent sa zapušenim nosem mora maksimalno udahnuti i nakon toga najbrže što može i do kraja izdahnuti sav vazduh iz pluća u aparat. Nakon toga aparat sam meri plućne kapacitete i volumene, a lekar s obzirom na dobijene vrednosti izražene u procentima upoređuje sa referentnim vrednostima i zaključuje da li se radi o opstruktivnim, restriktvinim ili mešanim poremećajima ventilacije kao i o težini poremećaja (blagi, srednji ili teški stepen).

Sprometrija je zlatni standard za postavljanje dijagnoze hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) i astme.

Zašto se izvodi  spirometrija?

 • Da se izmeri  opstrukcija (ograničenje) protoka vazduha u disajnim putevima i postavi definitivna dijagnoza  HOBP i astme.
 • Da se potvrdi postojanje opstrukcije u disajnim putevima
 • Da se proceni težina opstrukcije u disajnim putevima i odredi stepen potrebne terapije
 • Da se otkrije opstrukcija u disajnim putevima pušača koji  imaju  ili još uvek nemaju simptome bolesti
 • Da se prati progresija HOBP
 • Da se proceni jedan aspket odgovora na terapiju
 • Da se proceni prognoza (FEV1) opstruktivnih bolesti
 • U pre-operativnoj proceni

Pored navedenog, spirometrija se izvodi kod dijagnostikovanja i procene težine drugih bolesti disajnih organa, zatim za razlikovanje  nedostatka vazduha zbog  opstruktivnih ili  restriktivnih poremećaja, kod ispitivanja  uticaja faktora  radne sredine,  zatim procene   sposobnosti  ronjenja  i određivanja profesionalne sposobnosti za neka zanimanja i sportove.

Spirometrijski pokazatelji

Spirogram je krivulja koja prikazuje  zapremine u  vremenu izvođenja  testa.
Na osnovu spirometrijskih  merenja dobijaju se vrednosti koje se koriste  u  postavljanju dijagnoze  HOBP i one  uključuju:• FVC (forsirani vitalni kapacitet): Ukupna zapremina vazduha koja može forsirano da se izduva  u jednom dahu.

FEV1 (forsirani ekspirijumski volumen u prvoj sekundi): zapremina  vazduha  koja se izduva u prvoj sekundi maksimalnog izdaha  Ovo je mera koliko brzo pluća mogu da se isprazne.
FEV1/FVC:  To je  procenat vazduha koji se izduva u prvoj sekundi u odnosu na ukupnu izdahnutu zapreminu. FEV1 iskazan kao procenat FVC, predstavlja  klinički koristan indeks  za otkrivanje opstrukcije ( ograničenja)  protoka vazduha.
Spirometrijski rezultati mogu biti:
 • Normalni
 • Opstruktivni
 • Restriktivni
 • Mešani opstruktivni  i restriktivni
Najčešće bolesti sa opstruktivnim poremećajima su:
 • Hronična opstruktivna bolest pluća
 • Astma
 • Bronhiektazije
 • Cistična fibroza
 • Karcinom pluća (veliki rizik u HOBP)
 • Obliterativni bronhiolitis

Više o svetskom danu spirometrije 2012. možete pročitati ovde