1360762946

MISLE DA JE PREHLADA JEDNO, A VIRUSNA INFEKCIJA NEŠTO DRUGO.

6060448Obična prehlada, ili kako je u engleskom govornom području zovu ”common cold” je, zapravo, virusna infekcija.
Ne postoji takva bolest koja je praćena kašljanjem i sekrecijom iz nosa koja je rezultat jedino – hladnoće, a da tu virusi nisu ”umešali prste”.

Šta se ustvari dešava i zašto se ova najčešća virusna infekcija zove baš ”PREHLADA”? Zato što hladnoća ima udela u nastanku ove bolesti na sledeći način.
Kada se dete ”smrzne” napolju jer je bilo loše obučeno, ili u bazenu jer je provelo puno vremena u vodi, LAKŠE ga savladaju virusi, jer su mu odbranbene snage narušene borbom protiv hladnoće. Hladnoća je učinila da ga napadači lako savladaju zato što, jednostavno, nije u stanju da se efikasno bori istovremeno na dva fronta: protiv hladnoće i protiv virusa!

Preuzeto sa: Pedijatrijska orginacija “Primum vivere”