Vrednosti govore o proseku za uzrast i konstituciju i pol, ali same po sebi nikada nisu dovoljna orjentacija za dijagnozu i procenu da li dati ili ne dati lek.

Komentar doktorke Dušice Jarić: Vrednosti PEF (vršnog ekspirijumskog protoka) bitno zavise od saradnje tj tehnike izvodjenja testa. Zato je važno da se pre početka merenja sprovede edukacija pacijenta. Uvek se vrše tri uzastopna merenja, a u ubzir se uzima najviša, a ne prosečna vrednost. Kada se počinje sa merenjem PEF sprovodi se prvo redovno merenje svako jutro i veče u trajanju od 2-3 nedelje. Iz izmerenih vrednosti se onda za svakog individualno odrede lična najbolja vrednost, prosečna vrednost, a lekar iz dobijenih podataka izračunava i varijabilnost. U stabilnoj astmi varijabilnost je manja od 20%, kod nestabilne astme je preko 20%, a ako je preko 30% onda se radi o zaista loše kontrolisanoj astmi.

Na osnovu najbolje lične vrednosti dalje se pravi i astma plan lecenja tzv ZONSKI SISTEM. To znači da se terpaija koju je lekar propisao za svakog individualno sprovodi redovno bez povećavanja doze ukoliko nema simtpoma astme i ako je PEF iznad 80% najbolje lične vrednosti.

Ukoliko se jave simptmomi astme i ako je PEF manji od 80%, a veći od 60% nakon primene bronhodilatatora radi se o pogoršanju u tzv “ŽUTOJ ZONI” i tada pacijent sledi pisano uputstvo za povećanje tretmana. Za svakog pacijenta uputstvo je individualno i lično. Ako se astma pogorsšva sa padom PEF ispod 60% najbolje lične vrednosti onda postoji psoebno uputstvo za pacijenta tj postupak u hitnim slučajevima.

PEF je samo pomoćno sredstvo za procenu stanja astme, ali nikako nije jedini paramtar na osnovu koga se dijagnostikuje, prati i leči astma. Zato je važno da se pre početka praćenja PEFa uvek konsultuje lekar koji će obučiti pacijenta recimo da u slučaju teškog pogoršanja astme ni slučajno ne forsira PEF merenje jer se forsiranim disanje moze pogoršati sama astma, niti da je jedno poboljšanje PEF samo po sebo dovoljan pokazatelj da je astma pod kontrolom.

 

U astma kontrol testu se čak i ne pominje PEF, a i savremeni stavovi u lečenju astme sve manji akcenat stavljaju na važnost praćenja PEF.

P.S. Vrednosti se mogu prihvatiti i prevesti kao orjentacija, ali doktorka Jarić savetuje da se ovaj prorpatni komentar pročita kako se ove vrednosti ne bi uzimali zdravo za gotovo! Od tabelarnih vrednosti mnogo je važnija ‘NAJBOLJA LIČNA VREDNOST‘ i u odnosu na tu vrednost izračunavanje vrednosit koja je 80% i 60% najbolje lične vrednosti kao neke granice koja ukazuje da je potrebno intervenisati sa posebnom terapijom.

Očekivani PEF kod dece
Dečaci-devojčice
5 do 15  godina
(Visina u metrima)
PEFR (lts/min)
0.90
92
0.95
108
1.00
124
1.05
147
1.10
169
1.15
192
1.20
215
1.25
238
1.30
260
1.35
283
1.40
306
1.45
329
1.50
351
1.55
374
1.60
397
1.65
420
1.70
442
1.75
465
1.80
488

 

Očekivani PEFR u zavisnosti od visine i godišta – MUŠKARCI
 
18/25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
1.55
515
502
489
477
463
451
438
425
412
399
1.60
534
520
508
495
482
469
456
443
430
417
1.65
552
539
526
513
501
487
475
462
449
436
1.70
570
558
544
532
519
506
493
480
467
454
1.75
589
576
563
550
537
525
511
499
486
473
1.80
607
694
582
568
556
543
530
517
504
491
1.85
625
613
600
587
574
561
548
535
522
510
1.90
644
631
618
606
592
580
567
554
541
528
1.95
663
649
637
624
611
598
585
572
559
546

 

Očekivani PEFR u zavisnosti od visine i godišta – ŽENE

18/25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
1.45
367
358
349
340
331
322
313
304
295
286
1.50
383
374
365
356
347
338
329
320
311
302
1.55
400
391
382
373
364
355
346
337
328
319
1.60
416
407
398
389
380
371
362
353
344
335
1.65
433
424
415
406
397
388
379
370
361
352
1.70
449
440
431
422
413
404
395
386
377
368
1.75
466
457
448
439
430
421
412
403
394
385
1.80
482
473
464
455
446
437
428
419
410
401

Merite li vi PEF vašoj deci? Kakva su vaša iskustva? Ja, recimo nikad nisam koristio ovaj način praćenja bolesti, mada razumem da je lepo imati istorijske podatke u toku par godina.