Da li su ljudi sa astmom i hroničnom opstruktivnom bolešću pluća imaju veći rizik od dobijanja novog gripa?

Nije veća šansa da ćete vi dobiti virus od bilo kog drugog. Pa ipak, ako dođe do respiratorne infekcije, uključuji i H1N1 ta infekcija može pogoršati vaše stanje.

Postoji li neki savet za ljude sa astmom i HOBP?

Vaše stanje vas čini da ste pod većim rizikom ako dobijete virus. Zato je veoma važno da vodite dobru higijenu i da reagujete brzo ako uočite simptome virusa.

Mogu li uzeti lek protiv gripa ako imam astmu ili HOBP?

Tamiflu je bezdedno da uzmete. Sa druge strane Relenza (ne znam da li ga ima u Srbiji) se uobičajno ne daje ljudima sa astmom pošto ponekad može da izazove teškoće sa disanjem.

Izvor