Disanje-respiracija

Disanje se smatra jednom od najvažnijih funkcija tela jer sve ostale funkcije zavise od njega. Od disanja ne zavisi samo čovekov život, njegova vitalnost i zdravlje u velikoj meri zavise od ispravne navike disanja. Čoveku nisu potrebna uputstva ili instrukcije za disanje. Čovek diše ne razmišljajući o tome. Nažalost, moderan način života promenio je prirodnu naviku pravilnog disanja. Današnji čovek je stekao i prisvojio nepravilne položaje tela pri hodu, stajanju i sedenju koje su ga lišile rođenjem stečenog prirodnog i pravilnog disanja. Posledica nepravilnog disanja vidljiva je u slabom i nedovoljnom razvijenom grudnom košu, uskim ramenima, kao i sve većoj učestalosti respiratornih oboljenja. Mnogobrojni fakotri narušavaju funkciju disanja. Ti uzročnici na različite načine dovode do poremećaja disanja.

Respiracija je unutar-ćelijski proces sa kiseonikom iz vazduha, potrebnim za oksidaciju različitih molekula. Ovaj proces, takođe poznat i kao unutar-ćelijska respiracija, je izvor života za čitavo telo. Ni jedna ćelija u organizmu ne može da se održi, ako se u njoj ne odvija oksidacioni proces za koje je neophodan kiseonik. Pluća se ponašaju samo kao posrednik razmene gasa između tela i atmosfere. Prema tome, pošto je proces respiracije unutar-ćelijski, on deluje na čitavo telo.

Breathslim disalica

Kao svaka dobro podmazana mašina, tako i ljudsko telo zahteva gorivo da bi funkcionisalo i ono unosimo u dva oblika: hranom i vazduhom. Kao što svi znamo,  vazduh je od vitalnog značaja za zdravlje ljudskog tela. Pluća i respiratorni putevi su sposobni da pročiste čestice nečistoće iz vazduha koji udišemo, ali ne mogu uticati na tehnike disanja zato Vam mi preporucujemo Breathslim®  .

Breathslim® je sistem disanja koji Vas trenira da dišete PRAVILNO kako bi u potpunosti iskoristili snagu kiseonika …Dodatno unošenje kiseonika u organizam na ovaj način doprinosi boljoj razgradnji štetnih materija koje nastaju kao posledica lošeg metabolizma (prometa materija), kao i povećanju energetskih sposobnosti organizma. Oksidacija masnoće kroz povećan unos kiseonika dovodi do sveukupnog povećanja energije. Kiseonik razlaže stare ćelije i regeneriše potkožna ćelijska tkiva zahvaljujući stimulaciji ćelijskog metabolizma.Ubrazanjem metabolizma dolazi do regulacije telesne mase i sagorevanja masnih naslaga u organizmu.

Brojni simptomi su povezani sa nepravilnim disanjem: vrtoglavice, zadihanost, trnci u šakama, stopalima i mišićima, bol u predelu srca i drhtanje.

Važnost pravilnog disanja; ono je sveti gral fiziološkog aspekta anksioznosti i paničnog poremećaja, Uz primenu Breathslim tehnike uvežbajte ga i pobedićete simptome .

 

 

 Koja je uloga dijafragme?

Dijafragma je glavni mišić lociran u Vašem donjem abdomenu (stomaku). Kada se dijafragma pomeri za 1.7 cm, volumen pluća uvećava se za 300 ml. Višak kilograma i disanje gornjim delom pluća znatno smanjuje pokretljivost dijafragme i ventilacije pluća.

Breathslim® zaista bezopasan. Pored gubitka kilograma dokazano je da Breathslim® donosi sledeće zdravstvene beneficije:

Pruža tretman respiratornih oboljenja, u slučajevima kao što su bronhijalna astma, hronični bronhitis, otežanog disanja, gušenja, kratkog disanje, apneje i još neki drugih

Pruža tretman kardio-vaskularnih oboljenja, u slučajevima  hipertenzije, angine pektoris

– Smanjuje osjećaj umora, “burn out” sindrom

– Olakšava tegobe u klimaksu, napade panike, depresiju

–  Breathslim® Sistem utiče na nervni sistem, ventilaciju, krvnu i limfnu cirkulaciju i sagorevanje masnog tkiva

–  Postižete duboko, ritmično i lagano disanje, koje zauzvrat normalizuje metabolizam i sprečava nepotrebnu potrebu za hranom

–  Mnogi problemi sa snom kao što su nesanica i hrkanje znatno su smanjeni

–  Dovoljno je da vežbate disanje 10 do 20 minuta dnevno – više nije potrebno

Pomaže u poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja, prevremenog starenja i  poboljšanja kvaliteta života

–  Breathslim® sistem u sebi ne sadrži nikakve medikamente. Ne prouzrokuje alergije i nema neželjena dejstva

Pošto je disanje nesvesna radnja, veoma je lako vratiti se starim, lošim navikama. Preporučljivo je da vežbate što češće dnevno do 20 minuta, kako bi ste uneli trajne promene u “memoriji” pravilnog disanja, koje će promeniti nesvesne akcije. Vremenom, mozak će izgraditi nove neuroloske puteve, i nove “navike” u disanju ispoljavaće se automatski.

Za sve informacije potražite nas na www.breathslim.rs  ili  https://www.facebook.com/BreathslimSrbija ,kao i putem telefona na 064/860-76-76

 

 

izvor: Sanja Pena