Prije svega, svakako treba istaći činjenicu, kada je u pitanju matična mliječ, s obzirom na veoma visok sadržaj proteina, u ovom slučaju oni su potencijalni alergeni, da može predstavljati rizik za astmatičare jednako kao i kod onih kod kojih postoji rizik od razvoja alergijske reakcije.

Matična mleč je kontraindikovana i ne smije se koristiti u toku astmatičnog napada. U Australiji su zabilježena dva smrtna slučaja kod astmatičnih pacijenata koji su u toku napada uzeli mliječ u većim dozama od preporučene. Matična mliječ pored toga što djeluje bronhospazmolitički u povoljnoj situaciji za to (u toku napada) može dovesti i do bronhokontrikcije.

Postavlja se pitanje zašto onda uopće koristiti mliječ kod astme?

Neki smatraju da terapijski pristup treba da bude u izbjegavanju, apsolutnom eliminisanji svega što je alergeno. Sasvim nam je jasno da je nemoguće živjeti a da ne dođemo u kontakt sa alergenom. Možda baš svjesni ove činjenice, novi terapijski pristup preporučuje suprotno – dugotrajno izlaganje malim količinama alergena kada bi organizam „upoznao“, „navikao se“ na njih i oni više ne bi mogli biti okidač alergijske reakcije.

Zato bismo slobodno mogli reći da kontraindikacije matične mliječi u tretmanu astme nisu primarno u njenom sastavu nego količini. Od davnina je poznato da određena tvar u malim količinama djeluje kao lijek, a u velikim je otrov.

Stoljećima se koriste med, polen, propolis, matična mliječ i pčelinji otrov u tretmanu astme i daju odlične rezultate, a sve od nabrojanog su manje ili više alergene tvari.

Pozitivna dejstva matične mliječi u tretmanu astme je višestruka. Dugotrajnim uzimanjem malih doza može pomoći u smanjivanju hiperreaktivnosti dišnih putova. Sama matična mliječ djeluje bronhospazmolitički (širi disajne putove). Kao prva osobina mliječi uopće, navodi se da jača imuni sistem i time spriječava infekciju, a ovo njeno stvojstvo se može koristiti u prevenciji infekcije kao poketača astme i astmatičnog napada. Matična mliječ unaprijeđuje opće zdravlje, a sigurno osoba koja ima astmu, kada je psihofizički jaka i simptomi bolesti su blaži.

Primjeri dosadašnjeg korištenja mliječi u tretmanu astme

Klinička ispitivanja daju pozitivne rezultate u liječenju ove bolesti. Potvrđeno je da matična mliječ aktivira tonus simpatičkog nervnog sistema što omogućava širenje bronhija tj. djeluje brnhospazmolitički.

U Bugarskoj je prvi primjenio matičnu mliječ u liječenju astme prof. Pejčev u Plovdivu. Sprovodio je liječenje putem ubrizgavanja intramuskularno (u mišić), po 50 mg dnevno ili svaki drugi dan. Ovo je bolje uticalo na bolesnike sa alergijskom astmom.

Lično imamo iskustvo naših kupaca na koje je jako pozitivno djelovala matična mliječ. Jedan od njih je astmatičar i nije imao nikakvih problema u toku konzumacije mliječi. Više korisnika je patilo od sezonskih alergija, a nakon korištenja mliječi simptomi su se sveli na minimum, dok su kod nekih i u potpunosti isčezli.

Veroljub: Zahvljujemo se Emiru Memiševiću koji nam je poslao matični mleč. Mogu potvrditi da je matična mleč odlična stvar i da često srećem ljude koji koriste matičnu mleč u periodima kada se vreme menja, baš kao što su proleće i jesen. 

Matičnu mleč možete poručiti iz Bosne

Matična mliječ Memišević

Rušida Prgude 18
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 61 224 616
http://www.mmm.ba