I ovo je abstrakt iz zbornika radova iz Timočkog Medicinskog Glasnika. Možete probati sledeću pretragu da biste našli dotsta materijala o astmi na ovom sajtu.

fevPraćenje efekta farmakoterapije kod astme počiva na parametrima fosiranog ekspirijuma. FEV l je najkonzistentniji i najreproducibilniji test forsiranog ekpirijuma. Koristi se za praćenje efekta farmakoterapije i longitudinalno praćenje plućne funkcije. Zahteva odgovarajuću aparaturu. CILJ: pratiti porast vrednosti FEV l tokom šestomesečne terapije Dinatriumchromoglycatom (Intal) kod astme izazvane naporom. MATERIJAL I METODOLOGIJA RADA: Prospektivnom studijom obuhvaćeno je 50 ispitanika uzrasta 6,5-13 godina koji su imali astmu izazvanu naporom i preventivno su koristili dinatriumchromoglycat tokom šestomesečne terapije. FEV l je izmeren pre terapije, zatim nakon mesec dana, nakon tri i nakon šest meseci, po završetku terapije. REZULTATI: Prosečna starosti dece iznosila je 8,76 godina (24 devojčice i 26 dečaka). Nakon trideset dana terapije FEV l je porastao za 6,9%. Tokom drugog i trećeg meseca 14,9%. Ukupno povećanje nakon tri meseca u odnosu na početne vrednosti iznosilo je 22,9%. U drugoj polovini lečenja FEV l imao je mali porast. Na završetku lečenja porast FEV l u odnosu na vrednosti pre lečenja iznosio je 26,3% (p<0,005). ZAKLJUČAK: Vrednosti FEV l u svim posmatranim periodima su više u odnosu na vrednosti pre lečenja. Najveći porast vrednosti FEV l postignut je u drugom i trećem mesecu lečenja sa visoko statistički značajnom razlikom (p<0,005). FEV1 je dobar i reproducibilan test, ali zahteva odgovarajuću aparaturu i dobro obučenog bolesnika da pravilno izvede manevar forsiranog ekspirijuma.

KRETANJE VREDNOSTI FEV l TOKOM LEČENJA ASTHME IZAZAVANE NAPOROM
Slavica Anđelković, Slavica Veljković, Dejan Anđelković
ZDRAVSTVENI CENTAR “SVETI LUKA “SMEDEREVO”, DEČIJE ODELJENJE