Ovaj edukativni materijal sam dobio od dr Dušice Jarić. Ona ovaj materijal deli svojim pacijentima u ordinaciji. Podsećam vas da doktorci možete postaviti pitanje na sajtu. Hvala dr Jarić na nesebičnom deljenju informacija.

Kada je potrebna vanredna kontrola Vašeg lekara

Iako redovna primena lekova u većini slučajeva dovodi do uspostavljanja kontrole astme, postoje situacije u kojima treba da bez odlaganja potražite pomoć vašeg lekara.

Kontaktirajte Vašeg lekara ukoliko:

 • Simptomi se menjaju- kada se tegobe javljaju češće ili su intenzivnije i duže traju
 • Lekovi za otlanjanje tegoba (Ventolin, Salbutamol, Berodual) ne deluju uspešno kao ranije, efekat traje kraće ili je potreba za njima češća
 • Kada novouvedeni lek ne dovede do poboljšanja ili čak čini da se osećate lošije ili kada poboljšanje traje sasvim kratko
 • Ukoliko imate više tegoba nego obično, ukoliko ne možete da obavljate svakodnevne aktivnosti zbog simptoma astme

Šta je to što treba da saopštite lekaru kada se javite na kontrolu

Poželjno je da se pripremite za kontrolni pregled i da lekara uvek obavestite o sledećem:

 • Tegobama koje imate
 • Koliko dugo traju tegobe
 • Šta je to što uzokuje pogoršanje
 • Koje lekove uzimate
 • Kako uzimate lekove i u koje vreme
 • Šta mislite o efektu tih lekova
 • Da li lekovi kod vas imaju neke neželjene efekte
 • Kolike su vrednosti »vršnog ekspirijumskog protoka«
 • Kako tolerišete fizički napor
 • Da li tokom noći imate tegobe zbog astme
 • Da li vas astma ograničava u vašim aktivnostima kod kuće u školi ili na radnom mestu

Uvek zabeležite pitanja koja želite da postavite Vašem lekaru posebno nedoumice u vezi sa terapijom koju dobijate

»Allergo Centar«

Novi Sad, Ćirpanova 1a
Mr. sci med. dr Dušica Jarić
Kontakt telefon: 064 234 10 98

Dokument možete preuzeti u pdf formatu.