Joga je jedan od 6 ortodoksnih sistema indijske filozofije. Za razliku od mnogih filozofskih sistema, koji se bave uglavnom misaonim istraživanjem čoveka, života i sveta, sistem joge stavlja naglasak na praktične telesne i duhovne vežbe. Cilj joge je razvoj svih potencijala pojedinca.

Pozitivna strana joge

Osnovan pozitivna strana joge je u tome što dovodi do smirivanja pojedinaca, a nervoza predstavlja jedan od vrlo čestih faktora koji izazivaju astmu. Pored relaksacionog dejstva joga pozitivo deluje na telo učeći pojedinca kako pravilno da diše i kako da uspori svoje disanje. Pored svega napomenutog ona deluje i jačanjem mišića celog tela, za asmatičare posebno značajno je jačanje mišića disajne muskulature koji poboljšavaju proces disanja.

Negativna strana joge

Joga nema loših strana ako lagano vežbate i prihvatite i primenite sve mere predostrožnosti. Dobar jogin, instruktor joge, u tome će vam pomoći.

Položaji u jogi prostiv astme

O jogi i astmi već je dosta napisano. Ukoliko imate vremena, prevedite nam ovaj teskst o 10 asana koje pomažu astmatičarima.

Gde raditi jogu?

U Beogradu, jogu možete raditi zajedno sa Veroljubom, autorom sajta Astma.rs u centru grada dva puta nedeljno. Priljučite se!