Članak je preuzet sa sajta Ministarstva zdravlja Republike Srbije. http://www.zdravlje.gov.rs/dimopedia/index.php

Zastupljenost pušenja u Srbiji i u svetu

2

U svetu trenutno puši oko milijardu i dvestotine pedeset miliona ljudi, oko 35% odraslih muškaraca i 22% žena u razvijenim, 50% muškaraca i 9% žena u nerazvijenim zemljama sveta. Prevalencija pušača među muškarcima dostigla je svoj vrhunac i sada opada u većini zemalja sveta, na primer, prevalencija pušača u SAD i Velikoj Britaniji iznosi 23%, dok je u nerazvijenim zemljama snižavanje prevalencije pušenja među muškarcima manje, ali ipak evidentno.

U Srbiji, prema podacima istraživanja zdravlja stanovnika koje je 2006. godine sprovelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, svakodnevno ili povremeno puši 33,6% odraslih stanovnika, odnosno 38,1% muškaraca i 29,9% žena. U odnosu na istraživanje iz 2000. godine, učestalost pušenja smanjila se za 6,9% i to 9,8% kod muškaraca i 3,8% kod žena.

Grafikon: Prevalencija pušenja u Srbiji i zemljama u okruženju

*Izvor podataka: The Tobacco Atlas, Third Edition; podaci za 2008. godinu ili poslednji raspoloživi podaci; za Srbiju: Istraživanje zdravlja stanovnika Srbije 2006.

Pušači u zdravstvu

U zdravstvenim ustanovama u Srbiji puši 39,9% zaposlenih, najviše na Kosovu sa predominantno srpskim stanovništvom – 48,6%, a najmanje u centralnoj Srbiji 36,2%. Muškarci zaposleni u udravstvenim ustanovama Srbije ouše nešto manje (38,5%) u odnosu na žene (40%). Lekari puše manje od medicinskih sestara – 29,1% prema 41,7%.

Deca i duvan

Minors-smokingNajnoviji svetski podaci pokazuju da nema velike razlike u korišćenju duvanskih proizvoda kod dečaka i devojčica. Prema Globalnom istraživanju upotrebe duvana kod mladih u svetu, 17,3% učenika starih od 13 do 15 godina navodi da trenutno koristi neki duvanski proizvod, a cigarete koristi 8,9%, i to najviše u Evropi i Americi, a najmanje u jugoistočnoj Aziji i istočnom Mediteranu.

U Srbiji, prema rezultatima istog istraživanja sprovedenog 2008. godine, 8,8% dečaka i 8,3% devojčica starih od 13 do 15 godina navodi da puši cigarete.

Trudnice i duvan

U Srbiji, trećina svih trudnica (35,7%) puši u nekom periodu trudnoće ili u celoj trudnoći uprkos oštećenjima koje duvanski dim može izazvati na plodu. Značajni faktori koji utiču na učestalije pušenje u trudnoći su: dozvoljeno pušenje u kući, lošije socijalno-ekonomsko stanje i niži stepen obrazovanja i informisanosti o ozbiljnim posledicama pušenja u trudnoći.

Global Youth Tobacco Survey

Globalno istraživanje upotrebe duvana kod mladih

Činjenice

Rezultati Globalnog istraživanja upotrebe duvana kod mladih u Srbiji uključuju podatke o prevalenciji pušenja cigareta i korišćenju drugih vrsta duvana, kao i podatke o odrednicama upotrebe duvana: pristupu, dostupnosti i ceni duvanskih proizvoda, izloženosti duvanskom dimu, prestanku pušenja, medijima i reklamiranju i školskom programu.

Istraživanje u Srbiji obavljeno je među učenicima VII i VIII razreda osnovne škole i I razreda srednje škole (uzrast 13 do 15 godina) tokom 2008. godine.

Prevalencija:

– 42,7% učenika probalo je cigarete (dečaci 41,4%, devojčice 43,3%)

– 10,4% trenutno koristi neki duvanski proizvod (dečaci 10,8%, devojčice 9,6%)

– 8,5% trenutno puši cigarete (dečaci 8,8%, devojčice 8,3%)

– 2,1% svakodnevno puši cigarete (dečaci 2,3%, devojčice 1,9%)

– 36,8% mladih koji su probali duvan počelo je sa pušenjem pre desete godine (dečaci 43,5%, devojčice 32,8%)

– 19% mladih koji nisu probali duvan verovatno će početi sa pušenjem tokom naredne godine (dečaci 16,2%, devojčice 20,9%)

Pristupačnost i dostupnost duvana pušačima

– 22,4% obično puši kod kuće

– 76,4% kupuje cigarete u prodavnici

Maloletnici i dostupnost duvana

– 78,7% mladih koji kupuju cigarete u prodavnici NIJE odbijeno zbog godina

Izloženost nepušača duvanskom dimu

– 76,9% mladih živi u domovima gde drugi puše u njihovom prisustvu

– 71,9% nalazi se u okolini drugih koji puše na mestima van kuće

– 86,5% smatra da pušenje treba zabraniti na javnim mestima

– 65% je izjavilo da im smeta dim koji potiče od drugih

– 65,9% ima jednog ili oba roditelja koji puše

– 12,7% ima prijatelje od kojih većina ili svi puše

Prestanak pušenja- za pušače

– 47,5% mladih želi da prestane da puši

– 52,5% je pokušalo da prestane sa pušenjem tokom prošle godine

– 81,2% je nekad primilo pomoć za prestanak pušenja

– 11,9% uvek uzima ili želi da uzme cigaretu kao prvu stvar po buđenju

Mediji i reklamiranje

– 92,1% je videlo poruku protiv pušenja u medijima u proteklih 30 dana

– 16,1% ima neki predmet na kome je logo nekog brenda cigareta

– 4,8% mladih je bilo ponuđeno besplatnim cigaretama od strane predstavnika neke duvanske kompanije

Škola

– 58% je imalo predavanja o opasnostima od pušenja u toku prethodne godine

– 49% je tokom prethodne godine razgovaralo na časovima o razlozima zbog kojih deca njihovog uzrasta puše

– 54,5% je imalo predavanja o štetnim efektima pušenja tokom prethodne godin

JESTE LI ZNALI DA?

– U proseku 1 od 10 učenika trenutno koristi neku vrstu duvana; 8,5% trenutno puši cigarete; 5,8% trenutno koristi neki drugi oblik duvana.

– Izloženost duvanskom dimu je visoka- više od tri četvrtine učenika živi u domovima gde drugi puše; 7 od 10 učenika je u blizini drugih koji puše na mestima van kuće; skoro 2/3 učenika ima jednog ili oba roditelja koji puše.

– U proseku 8 od 10 učenika smatra da pušenje treba zabraniti na javnim mestima.

– Skoro polovina učenika koji puše rekla je da sada želi da prestane; u proseku 5 od 10 učenika koji trenutno puše pokušalo je da prestane tokom prethodne godine.

– U proseku 9 od 10 učenika videlo je poruke protiv pušenja, dok je više od polovine imalo predavanja o opasnostima od pušenja i isto toliki broj je na časovima razgovaralo o pušenju kao faktoru rizika.