Prvo, šta je histopatologija?

Histopatologija je oblast patologije koja se bavi histološkim proučavanjem obolelog biološkog tkiva. Ona je važan alat u anatomskoj patologiji i koristi se za preciznu dijagnozu kancera i drugih oboljenja.

Evo pogledajte kako izgledaju stvarno pluća tokom astmatičnog napada. Meni je ovo super zanimljivo posle gomile nekih skica, crteža, animacija.

Mislim da je ovo može biti super zanimljivo za studente i lekare. 

Ukoliko sam negde pogrešio u izražavanju, zamolio bih Vas da me slobodno ispravite u komentaru na ovaj članak. Takođe ukoliko ne razumete šta ovaj čika priča, pitajte rado ću prevesti video.