Na nastanak astme mogu uticati  unutrašnji i spoljašnji  faktori.

Unutrašnji faktori nastanka astme

  • nasledna komponenta, većina bolesnika sa astmom navodi da u  svojoj porodici ima obolelih od astme
  • preosetljivost disajnih puteva, odnosno organizam osoba  sa astmom preterano reaguje na neke nadražaje kojih zdrav čovek uopšte nije svestan.
  • pol, rasa, etnička pripadnost

Naprimer simptome astme može izazvati izlaganje hladnom vazduhu, magla, promena vremena, fizički napor

Spoljašnji faktori nastanka astme

izloženost alergenima, koji se ustrvari i smatraju jednim od glavnih faktora rizika, kako za razvoj astme tako i za njeno pogoršanje

pušenje i pasivno pušenje. Pasivno pušenje se smatra uzročnikom astme kod dece, pušenje tokom trudnoće i zlaganje nororođenčeta duvanskom dimu pocećava rizik od nastanka astme kod dece. Aktivno pušenje kod odraslih ubrzava razvoj astme ko dosoba koje već imaju predispozicije za njeno nastajanje.

  • zagađenje vazduh
  • vremenske prilike (zima, velika vrućina, magla)
  • uslovi stanovanja (vlaga)
  • akutne infekcije disajnih puteva
  • preterana upotreba antibiotika
  • debljina. Neke studije ukazuju da osobe sa povećenim indeksom telesne mase imaju povećan rizik za razvoj astme.