Pobedi je! Živi aktivno!

Deca i pasivno pušenje

Duvanski dim je veoma rasprostranjena psihoaktivna supstanca i najvažniji zagađivač unutrašnje sredine kome deca mogu biti izložena. Prema proceni Svetske zdravstvene organizacije, u svetu ima oko 1,3 milijarde pušača, a do 2025. godine se očekuje porast na 1,6 milijardi, naročito u srednje inerazvijenim zemljama.

autor : dr Snežana Radić – pedijatar pulmolog

pasivno-pusenje

 Srbija je po broju pušača u samom vrhu u Evropi i svetu.

Izlaganje duvanskom dimu nosi rizike za zdravlje i najčešći je pojedinačni uzročnik smrtnosti i invaliditeta u svetu koji se može izbeći. Nažalost, pušenje je takođe i pedijatrijska bolest jer je više od polovine dece sveta izloženo duvanskom dimu. Do adolescentnog perioda deca su još mlada da sama aktivno puše, ali ona puše pasivno, boraveći u prostoru u kome se puši.

Pasivno pušenje je nevoljno izlaganje nepušača, u ovom slučaju dece, duvanskom dimu u zatvorenom prostoru – okruženju.

On sadrži preko 4500 različitih hemikalija. Pasivna izloženost duvanskom dimu u okruženju predstavlja rizik po zdravlje jer sadrži iste sastojke kao i duvanski dim koji pušač unosi pri aktivnom pušenju, neke hemikalije i u većoj koncentraciji. Nije definisan donji prag doze koji ima negativne efekte po zdravlje. Biomarkeri (kotinin, CO – ugljen monoksid) su prisutni i kod pasivnih pušača i duvanski dim u okruženju može izazvati ili pogoršati već postojeća oboljenja. Dete koje pasivno puši može da „popuši“ od 30 do 150 cigareta godišnje.

Deca mogu biti izložena hemikalijama duvanskog dima pre rođenja, ako majka aktivno ili pasivno puši tokom trudnoće, posle rođenja, ukoliko dete živi sa jednim ili više pušača, ili u oba slučaja. Pušenje majke u trudnoći ili tokom dojenja je važan faktor rizika koji može dovesti do ozbiljnih posledica po celokupno zdravlje deteta, a značajno utiče na pojavu i tok dečje alergijskih oboljenja.

Efekti izloženosti dece hemikalijama duvanskog dima pre i posle rođenja su manja težina i dužina na rođenju i smanjen koeficijent inteligencije, a deca češće imaju poremećaje pažnje i koncentracije. Usporen je intrauterini rast pluća i prisutne su manje vrednosti plućne funkcije na rođenju, povećana je reaktivnost disajnih puteva, veća je učestalost atopijske konstitucije (to je sklonost da se jednog dana razvije alergijsko oboljenje), odnosno poremećen je imunološki odgovor, što znači raniju pojavu i teži oblik astme i alergijskog rinitisa.Hronični respiratorni simptomi su češći (kašalj, iskašljavanje, wheezing – sviranje u grudima), usporen je dalji rast parametara plućne funkcije, češća su akutna pogoršanja, kao i akutna i hronična oboljenja srednjeg uha, a veći je i rizik od respiratornih infekcija zbog neadekvatnog odbrambenog odgovora disajnih puteva. To podrazumeva više poseta lekaru, češću upotrebu antibiotika i veći broj hospitalizacija. Procena je da je 20% pogoršanja astme direktno povezano sa izloženošću deteta duvanskom dimu sredine. Osim toga, izloženost dece sa alergijskim oboljenjima duvanskom dimu u okruženju smanjuje efekat dugotrajne preventivne terapije za kontrolu bolesti.

Nažalost, deca iz pušačkih porodica u visokom procentu propuše, što je verovatno posledica formiranja zavisnosti na sastojke duvanskog dima od najranijeg uzrasta. Rastrzani sa jedne strane samim pubertetom i adolescencijom, željom da se uklope u društvo vršnjaka koji uglavnom puše, već formiranim “stadijumom pripreme“ u sopstvenom domu (koji je početni stadijum za formiranje psihičke i fizičke zavisnosti), adolescenti koji potiču iz sredina u kojima su bili okruženi duvanskim dimom lako, odnosno u veoma visokom procentu propuše, svejedno da li imaju ili nemaju pridruženo alergijsko oboljenje.

Zbog svega navedenog preporuka je WHO (Svetske zdravstvene organizacije) da decu na svaki način treba poštedeti izloženosti duvanskom dimu u okruženju...

Preuzeto sa: http://www.vrticiportal.com/zdravlje-dece/pasivno-pusenje-izlozenost-duvanskog-dima-kod-dece.html

Similar posts
  • Pušenje je kul, ali ubija Ko može da zamisli Sintaru bez cigare? A Džejmsa Dina? Dame, zamislite poljubac sa njima… Um…. Ne mora vama da se desi, ali znajte da pušenjem umnogome povećavate verovatnoću da ćete baš vi popuniti statistiku smrtnosti od raka :(    NO MORE KILLING!!! [...]
  • Lečenje po GINA standardima deteta sa... Slađan Tutorović: Moj sin ima devet godina a od svoje prve godine boluje od astme. Sa devet meseci je koristio bekotide deset meseci, po prestanku smo bili mirni godinu dana. Zatim je koristio fleksotide od 125 dva puta po jedan udah. Kako je opet dolazilo do napada doktorka je promenila terapiju sa diskus seretide. Za [...]
  • Još par dana do 22. Beogradskog Marat... I došao je i taj dan. Kako ova prethodna rečenica patetično zvuči, poput neke navijačke pesme i šta ti ja znam, ali jednostavno je tako. Dva meseca vrlo angažovanih priprema će se svesti na 3h i 45minuta trčanja u subotu 18. aprila. Stvarno isčekujem ova j događaj sa sve tremom, strahom, neizvesnošću, nekim osćajem nervoze [...]
  • Prvi maraton uspešno završen I did it! Puno puno fantastičnih utisaka. Od ekipe koja se skupila i pozdravila me, do onih koji su juče zvali i dali podršku, brata koji je trčao poslednjih12km sa mnom, vas koji ste me prepoznali i dali mi do znanja da čitate sajt i da je ovo što radim vredno truda i na kraju pogleda [...]
  • Maraton kao cilj u životu Sad kad pomislim da odgovorim na pitanje Zašto? Zašto trčati maraton i u čemu je tu fazon, em nemam pravog odgovora, em se i ne trudim nešto specijalno da odgovorim sebi na ovo pitanje. Naravno odgovori su tu sasvim klasični od onog da pokažeš sebi da možeš, da bi uradio nešto novo, da bi ojačao [...]