Da li ste sigurni šta znače pojedini pojmovi sa kojima se susrećete kada govorimo o astmi? Ukoliko ne pronađete traženi pojam molimo vas da postavite pitanje u komentaru. Ukoliko imate bolje objašnjenje na već postojeći pojama vezan za astmu, alergije i HOBP slobodno unesite vašu ispravku u komentaru.

Adrenalin
Supstanca srži nadbubrežne žlezde, vitalno važan za odbranu od akutnog stresa, kada zbog ugoženosti organizma reguliše raspodelu krvi

Aerobni kapacitet
Najveći moguć stepen utroška kiseonika

Aerosol
Supstanca (lek) koja se uzima prilikom inhalacije. To je lek u obliku gas koji izlazi iz inhalatora kada ga pritisnete.

Akutan
Naglo nastala pojava, brzog toka. Kada imate akutan napada astme to je najčešće jak napad koji je nastao pre par sati ili dana.

Alergen
Materija koja u organizmu izaziva stanje alergijske reakcije, reakcije preosetljivosti. Alergeni mogu biti grinje, prašina, polen breze, kikiriki…

Aminokiseline
Organska jedinjenja, osnovni gradivni elementi belančevina, čiji molekuli sadrže i kisele (karboksline) i bazn (amino) grupe. Belančevine su izgrađene raznim kombinacijama 22 amnionokiseline, od toga su za čoveka 10 esencijalnih (životno važnih, neophodnih). To su agrinin, fenilamin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metjonin, treoin, tripofan i valin.

Aminokiselinski helati
Specifični kompleksni spojevi aminokiselina sa metalima i mineralnim materijama. Nastaju u gastrointestinalnom traktu (ili se sintetišu) i olakšavaju apsorpciju i veću iskorištenost metalnih jona.

Anemija
Malokrvnost

Angina Pectoris
Bol u grudima, u predelu srca, izazvan grčem ili suženjem koronarnih krvnih sudova što dovodi do loše pokretljivosti srčanog mišića

Antigen
Materija koja se u organizmu pod normalnim uslovima ne nalazi, a koja dospevši u telo, podstiče imuni sistem na stvaranje antitela ili imunokompetentnih ćelija

Antibiotici
Produkti metabolizma nekih mikroorganizama koji nepovoljno deluju na rzavoj ili razmnožavanje drugih mikroorganizama. Antibiotici predstavljaju jedno od najvećih otkrića moderne medicine

Antioksidansi
Materije koje sprečavaju oksidaciju, a time i promenu građe i funkcije vitalno važnih materija. Neutrališu međuproizvode i raspadnute produkte nastale u ćelijskoj razmeni materija, prvenstveno slobodne radikale. Najznačajniji antioksidansi su vitamin C, vitamin E, beta-karotin, selen i koenzim Q10. Pored njih važnu ulogu imaju i L-cistein, gama linoleinska kiselina, L-glutation i dismutaza superoksida (SOD)

Astma
Astma je hronična zapaljenska bolest disajnih puteva. U osoba sa sklonošću ka astmi, ovo zapaljenje je uzrok ponavljanih epizoda sviranja u grudima, gušenja i kašlja, kako tokom dana, tako i noću i posle fizičkog zamaranja. Svi ovi simptomi su posledica pojačanog odgovora disajnih puteva na različite stimuluse. Kao rezultat toga, javlja se difuzna opstrukcija disajnih puteva, koja je promenljivog stepena i gubi se bilo spontano ili pod uticajem primene lekova za širenje bronha i/ili steroida.

ATP
Skraćenica od Adenozin Tri Fosfata. Energetska vrednost hranljivih materija sadržana je u fosfatnim vezama ATP, veoma bogatih tkz. metabolijskom energijom. Skoro svaki biološki proces zavisi od te metaboločke energije (rad mišića, organa, sintetski procesi, detoksikaciona uloga raznih organa itd) koje se oslobađa iz bogatih veza ATP-a.

Bioflavonoidi
Najčešće se dobijaju iz kore limuna ili narandže, ali mogu da se nađu i u šipku. Ova jedinjenja doprinose očuvanju integriteta zidova krvnih sudova i poznati su još pod nazivom kompleks P-vitamina. Uloga im je da sprečavaju prevremenu razgradnju vitamina C.

Bronhodilatatori
Lekovi koji pomažu u prevenciji pogoršanja napada na način da brzo otvaraju sužene disajne puteve. Oni opuštaju mišiće koji okružuju disajne puteve.

Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi
FEV 1, kako se drugačije zove, predstavlja maksimalnu količinu vazduha koja se može forsirano (jako) izdahnuti u prvoj sekundi. Ovaj parametar se predpostavlja za svakog pojedinca u odnosu na visinu, težinu i rasu. FEV1 je dobar marker i pokazatelj obstrukcije u plućima:

  1. FEV1 veći od 80% od očekivanog = normalno
  2. FEV1 60% – 79% od očekivanog = blaga opstrukcija
  3. FEV1 40% – 59% od očekivanog = umerena opstrukcija
  4. FEV1 manje od 40% od očekivanog = ozbiljna opstrukcija

Inhalacija
Proces uzimanja leka u inhalacionom obliku. Npr prilikom korišćenja pumpice.

Inhalator
Uređaj koji omogućava primenu leka u inhalacionom obliku. Postoji više vrsta ovih aparata:

  • Merno-dozni raspršivači (“pumpice”, “sprejovi”),
  • Inhalatori koji sadrže lekove u obliku suvog praha,
  • Aparati za stvaranje aerosola – nebulizatori ili inhalatori.

Pogledajte način korišćenja inhalator.

Kortikosteroidi
Velika grupa različitih hemijskih supstanci (hormona) koji se stvaraju u ljudskom organizmu. Iste ili slične supstance dobijaju se i sintetičkim putem i koriste za lečenje različitih patoloških stanja kod ljudi. Pored imunosupresivnog i protivzapaljenskog delovanja, ovi preparati su uključeni u regulaciju velikog broja drugih procesa u organizmu, kao što su funkcije kardiovaskularnog sistema, reakcija na stres, metabolizam vode, šećera i masti, regulacija krvnog pritiska i dr. Pored značajnih terapijskih efekata koje imaju, ovi preparati dovode i do pojave većeg broja neželjenih efekata, posebno kada se dugotrajno uzimaju.

PFM
(eng. peak flow meter, merač vršnog protoka vazduha) – Prenosivi uređaj koji se drži u ruci i meri najveću brzinu protoka vazduha iz pluća.

Pokretači (trigeri, okidači, aktivatori)
Iritansi i ostali faktori kao što je kućna prašina, pelud, dim, koji mogu izazvati napad astme.

Preventivni lekovi
Lekovi za kontrolu astme, tj. osnovni lekovi u lečenju astme. Lekovi koji se primjenjuju za dugoročno lečenje astme.

Pumpica
Jedan oblik primene leka u inhalacionom obliku. Pumpica prestavalja merno-dozni rasprašivač. Pogledajte Inhalator. Dosta lekova za astmu dolazi u obliku pumpica: Berodual, Ventolin…

 

Simptomatska terapija
(brzodelujući bronhodilatator, inhaler brzog delovanja) – Lek koji se primjenjuje prema potrebi putem inhalera i omogućuje brzo oslobađanje od simptoma kao što su piskanje, kašalj, stezanje u prsima i nedostatak vazduha. Primena simptomatske terapije jedan je od glavnih pokazatelja kontrole bolesti. Ukoliko je potreba za simptomatskom terapijom učastala (više od 2 puta na dan) razgovarajte s vašim lekarom. Vaša astma verovatno nije kontrolisana kako bi mogla biti.

Spazam
Gušenje, stezanje u plućima

Sprirometrija
Spirometrija je jedan od testova koji pulmolozi koriste da bi dijanostikovali astmu. Spirometrija se izvodi uz pomoć spirometra. Pomoću nje se mere brojni pokazatelji rada pluća kao što su vitalni kapacitet, forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi…

Ventolin

Vitalni kapacitet
Predstavlja maksimalnu količinu vazduha koju pojedinac može udahnuti ili izdahnuti.

Vizing
Zviždanje u plućima.