Naravno da je teško odeleti cigari… Ali verujem da je ranije ljudima bilo mnogo teže. Takođe verujem da danas ljudi mnogo više puše jer su još uvek pod utiskom jakih i agresivnih reklama koje propagiraju pušenje. Evo šta je bilo sve dozvoljeno. Po pozicijama:

3. Ovde ne kažu da doktori preporučuju Camel. Ali da ga oni najviše puše. Što bi značilo da doktori znaju šta je najbolje za zdravlje, jel tako?

2. Pljuge za atstmu!!!

1. Kremenko i kompanija više nego seljački reklamiraju pljuge

Uskoro još mnogo dobrih fora u vezi sa pušenjem :))