Branka:

Htela bih da Vam postavim pitanje za mog oca. On ima 47 godina i pre 8 god su mu postavili dijagnozu asmatični -bronhitis. Kod njega se javljaju problemi svakodnevno, a posebno kada je magla ili velike vrućine. Kada ima jake napade čuje se šištanje u plućima, čak i kada sedite daleko od njega. U toku jednog dana znao je 3-4 puta da ode do hitne pomoći gde su mu davali inekcije u venu, ali to mu pomaže samo par sati. Od lekova koristi: inhaler, pronison i aminofilin. Kako mu možemo pomoći da bar smanjimo napade, jer doktor mu je rekao da mu je srce kao u 60-ogodišnjeg čoveka. Jako se brinem za njega jer već dva puta mu ni inekcije nisu bile od velike pomoći. Unapred zahvalna na odgovoru… lep pozdrav!

Dr Dušica Jarić

Branka,
Potpuno je razumljiva i opravdana briga za zdravlje Vašeg oca. Dijagnoza “astmatični bronhitis” mi nije sasvim jasna… Ne znam da li se radi o nekome ko je pušac, pa ima hroničnu opstruktivnu bolest pluca /HOBP/ koja se manifestuje i napadima akutne bronhoopstrukcije pa zato ima karakteristiku “astmatiformnog bronhitisa” kako se to nekad zvalo,  ili se radi o samoj astmi koja je nekontrolisana, teška te ima i karakteristike ireverzibilne bronhoopstrukcije odnosno karakteristike HOBP, ili postoje obe bolesti istovremeno astma+HOBP.

U svakom slučaju česta potreba za intervencijama HMP i intravenskom terapijom ukazuje da je bolest nepotpuno kontrolisana. Postoje smernica kako za lečenje astme (GINA) tako i za lečenje HOBP (GOLD smernice) prema kojima i u slučajevima teške astme i HOBP primarno mesto u lečenju imaju kombinacije dugodelujućih beta agonista i inhalatorniih kortrikosteroida. Kod nas su registrovani pod nazivom SERETIDE  i SYMBICORT i od nedavno su na pozitivnoj listi ne samo za lečenje osoba sa astmom već i za lečenje osoba sa teškom HOBP.

Nisam shvatila da li vaš otac kao inahalatornu terapiju koristi neki od ovih preperata ili što je mnogo češće samo lekove koji spadaju u grupu karatkodelujućih beta-agonista (Berodual, Spalmotil, Ventolin, Salbutamol,…). Ukoliko ima dokazanu tešku HOBP pored navedenih lekova, kod nas je registrovan i dugodelujući antiholinergik, tiotropijom tj preparat SPIRIVA.  Znači akcenat u lečenju i astme i HOBP je na inhalatornoj primeni lekova, dok tbl Pronison se koriste u lečenju akutnih pogoršanja, prema adekvatnoj shemi, i njihova stihijska i nekontrolisana primena nekada nosi veoma veliki rizik od nezeljenih sistemskih efekata.

Moj savet je da se konsultujete sa pulmologom, prvenstveno u pravcu diferencijalno dijagnostičke dileme da li se radi o astmi, HOBP ili o udruženosti ove dve bolesti, i da se shodno težini bolesti i smernicama za njihovo lečenje /GINA ili GOLD/ primeni i adekvatna dugotrajna preventivna terapija.

Ukoliko je otac pušač i najbolji terapijski protokol će ostati bez uspeha. Nadam se da to nije slučaj, a ukoliko jeste, prekidom pušenja se bitno povećava šansa za bolju kontrolu bolesti.

Sa poštovanjem
Dr Dušica Jarić