Ivana:

aspirinImam 28. godina i stečenu astmu od 14. godine. (Konstatovana mi je nakon jake virusne infekcije). Prethodnih 4-5 godina je u fazi mirovanja, što znači da nisam imala napade koji bi me odveli u bolnicu, i da se tegobe koje imam svode na teskobu u grudima (naročito kada je povećan procenat vlage u vazduhu) kao i slabija gušenja koja kontrolišem Berodualom. Drugu terapiju i pored insistiranja lekara (a na svoju odgovornost ne uzimam).

U skorije vreme imam izražen problem sa kičmom zbog koga mi (pored vežbi) savetovana duža upotreba lekova protiv bolova. Naišla sam na problem da je teško utvrditi koji lek bi bilo sigurno da korstim duže vreme, jer lekovi na bazi acetisalne kiseline kao i ipobrufeni nose rizik izazivanja asmatičnog napada.

Predlagan mi je diklofen (koji koristim povremeno za umanjivanje bolova za vreme ciklusa), ali mi medjutim stvara velike probleme sa želucem.

Pitanje za Vas je koji od analgetika je siguran za astmatičare u raznim situacijama, bilo da je to zubobolja, glavobolja ili problem sa kičmom kao u mom slučaju?

Šta od lekova ne bismo smeli da kombinujemo sa terapijom koju već koristimo za astmu, i šta bi od terapije za umanjenje bola moglo da se toleriše?

Hvala.

Dr Dušica Jarić:

Ivana,

Dobro ste informisani da aspirin i grupa tzv NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi) u koje spadaju ibuprofen (brufen) i diklofenak (dikofen) kod pojedinih osoba sa astmom mogu da uzrokuju čak vrlo teške akutne napade astme. Čak postoji i termin „aspirinska astma“. Rekla sam kod pojednih, ali srećom ne kod svih osoba sa astmom. Imajući u vidu da je napad gušenja u „aspirinskoj astmi“ veoma težak i često refrakteriji za lečenje nego u drugim slučajevima akutnog pogorašnja, lekari često savetuju svim osobama sa astmom da izbegavaju aspirin i slične lekove protiv bolova. U suštini kod osoba sa intolerancijom aspirina postoji intolerancija na sve lekove protiv bolova iz grupe COX-1 inhibitora, a dozvoljena je primena samo COX-2 inhibitora tj paracetamola ili kod jakih bolova tramadola.

Iz Vašeg pisma sam shvatila da Vi kada uzmete diklofenak, upravo COX-1 inhibitor nemate pogoršanje astme već „probleme sa želucem“ iz čega mogu da zaključim da srećom ne spadate u grupi astmatičara sa intolerancijom asprina (procenjuje se da manje od 20% astmatičara ima intoleranciju aspirina i drugih COX-1inhbitora). Ukoliko ipak želite da izbegnete ne samo problem sa astmom već i gastričnu iritaciju u slučaju temeperature i bolova možete sasvim bezbedno koristi paracetamol.