Prvog maja obeležava se Svetski dan astme uz slogan: Vi možete kontrolisati svoju astmu

GINA (Globalna inicijativa za astmu) ove godine odredila je 1. maj kao Svetski dan astme. Tema ovogodišnjeg Svetskog Dan Astme je “Vi možete kontrolisati svoju astmu”

Ove godine nismo u mogućnosti da organizujemo seminar kao ranijih godina, što iz finansijski, što iz vremenski ograničenih razloga.

Povodom svetskog dana astme (iako smo o ovome već puno pisali), čije je ove godine tema “Vi možete kontroilsati svoju astmu”,  malo ćemo se podsetiti osnovi činjenica o kontroli astme.

Astma je hronična bolest disajnih puteva, koja se karakteriše ponovljenim epizodama zviždanja u grudima, otežanog disanja, stezanja u grudnom košu i kašlja, posebno tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Ove epizode se obično javljaju tokom prehlade ili izlaganja respiratornim alergenima (grinje, polen, životnjiska dlaka…) .

Lečenje astme je širok pojam koji objedinjuje medikamentozne, higijensko epidemiološke i edukativne mere.

Lekovi koji se koriste u lečenju astme mogu se podeliti u dve osnovne grupe.
Prvu grupu čine lekovi koji suzbijaju upalu tzv. protivupalni lekovi – kortikosteroidi, dok u drugu grupu spadaju oni koji šire disajne puteve i olakšavaju prolaz vazduha kroz njih tzv. bronhodilatatori (β2 agonisti).
Kada se u terapiji koriste zajedno, obe grupe lekova prvo treba dati bronhodilatator da proširi bronhije, pa tek onda kortikosteroid koji tada lakše dospeva u bronhijalno stablo.

Najdelotvorniji oblik terapije je inhalaciona terapija jer dovodi lek pravo u pluća izbegavajući dejstvo leka na ostale organe (sistemska neželjena dejstva). Moguće je primeniti puno manju dozu leka da bi se postigao jednak terapijski učinak kao nakon primene tableta.

Inhalaciona terapija može se primeniti korišćenjem nekoliko različitih vrsta aplikatora. Najprecizniji način primene podrazumeva korišćenje sofisticiranih inhalatora. Namenjeni su uglavnom zdravstvenim ustanovama (kompresorski ili ultrazvučni inhalatori). Drugi način primene inhalacione terapije je korišćenje specijalnih aplikatora za doziranje leka (inhaleri) koji su mali i prikladni za individualnu upotrebu. Postoje četiri tipa ovih aplikatora:

  1. MDI (“metered dose inhaler”, poznatiji kao pumpica ili sprej)
  2. DPI (“dry powder inhaler”, poznatiji kao diskus )
  3. Turbohaler
  4. Nebulizatori.

Postoji važna razlika između ovih tipova aplikatora.

Pumpica je rasprišivač pod pritiskom u kojem se lek nalazi pomešan sa potisnim gasom. Nakon pritiska pumpice, lek će iz raspršivača “izleteti” zajedno sa potisnim gasom.

Diskus i Turbuhaler ne sadrže potisni gas i nisu pod pritiskom. Lek iz ovih raspršivača neće sam “izleteti” već ga korisnik mora u pluća uneti sopstvenom snagom udaha ( “usisati”  ga u pluća). Upravo zbog ovih razloga važno je znati pravilno primeniti ove aplikatore kako bi lek zaista došao u pluća.

Koraci za pravilnu primenu leka putem MDI-a (raspršivač fiksnih doza=pumpica tj. sprej)

1. Dobro protresti pumpicu
2. Skinuti zaštitni poklopac sa pumpice
3. Izdahnuti vazduh iz pluća
4. Staviti pumpicu u usta
5. Početi sa dubokim i laganim udahom, i istovremeno aktivirati raspršivač tokom udaha
6. Nastaviti sa udahom, a potom zadržati dah 5-10 sekundi
7. Ako je potrebno ponovite postupak za još jednu dozu nakon 1 min
8. Isprati usta vodom

Koraci za pravilnu primenu leka putem Diskusa (“metoda 3 klika”)

1. Otvorite Diskus (klik 1)
2. Povucite ručicu dozatora prema dole da bi aktivirali dozu leka (klik 2)
Svaki puta kada gurate ručicu od sebe otvori se mehurić u Diskusu i doza leka se oslobodi za udah. To se vidi i na brojaču doza. Ne igrajte se ručicom jer tako otpuštate doze leka koje se neće iskoristiti.
3. Izdahnite vazduh iz pluća
4. Stavite  nastavak za usta u usta i duboko udahnite vazduh kroz usta i diskus
5. Zadržite vazduh 5-10 sekundi
6. Zatvorite diskus (klik 3)
7. Ako Vam je lekar prepisao dve inhalacije (udaha), ponovite postupak.
8. Isprati usta vodom

Koraci za pravilnu primenu leka putem Turbuhalera

1. Otvaranje-Držite Turbuhaler uspravno, podignite zaštitni poklopac
2. Zaokrenite crveni prsten u oba smera (levo i desno) koliko je to moguće
VAŽNO: pre svakog udaha potrebno je ponoviti ovaj korak!
3. Izdahnite vazduh iz pluća
4. Stavite  nastavak za usta, između zuba i duboko udahnite vazduh kroz usta i turbohaler, a da pri tom ne dišete kroz nos
5. Zadržite vazduh 5-10 sekundi
6. Zatvorite turbohaler vraćanjem zaštitnog poklopca
7. Ako Vam je lekar prepisao dve inhalacije (udaha), ponovite postupak
8. Isperite usta vodom

Pomoćna sredstva za lakšu primenu pumpica – komore (“spacer-i”)

Uzimanje leka putem pumpice ponekad je vrlo nepraktično jer iziskuje koordinaciju aktivacije aparata  i udaha. Kako ni nakon pravilne upotrebe nismo u potpunosti sigurni da li je cela doza leka dospela u disajne puteve, danas se sve više preporučuje uzimanje leka putem Diskusa ili korišćenje pumpice u kombinaciji sa specijalnim komorama za udisanje. Ove komore pomažu da se lek pravilnije i u punoj dozi unese u pluća. Naročito je važna njihova primena kod dece do 5-te godine jer je kod njih nemoguće postići pravilni unos leka iz pumpice bez ovakvog pomagala.

Babyhaler namenjen  je za olakšanu primenu leka iz pumpice kod dece do 5-te godine života. S obzirom na to da deca ne mogu sama  uzimati lek, deci se komorica (Babyhaler) ne stavlja u usta već se plastičnom maskom prislanja na lice. Maskom je potrebno prekriti nos i usta kako bi dete pravilno udisalo lek. Babyhaler ima dvostruki ventil koji omogućava da dete normalno diše u masku.  Pri udahu lek ulazi iz komore u pluća, dok pri izdahu vazduh ne ulazi u komoru već biva preusmeren izvan nje.

Volumatic komora namenjena je deci starijoj od pet godina i odraslima. Važno je znati da dobra komora mora biti od plastike i da mora imati jednosmerni ili dvosmerni ventil. Ventil omogućava da lek ne izlazi iz komore do trenutka bolesnikovog udaha. Na ovaj način doza leka se ne gubi i lek se uzima adekvatno. Primena komore je veoma jednostavna. Bolesnik  jedan kraj komore stavlja u usta, a u drugi aktivira pumpicu. Udisanjem iz komore i izdisanjem kroz nos maksimalno se povećava količina leka koji dolazi u pluća. Preporučuju se komore većeg volumena.